İleri Teknoloji Okulu

İlim Yayma Vakfı İrfan Okulları ve TÜBİTAK TÜSSİDE işbirliği ile tüm öğretim kademeleri için geliştirilen teknoloji alan yeterliliğini odağına alan disiplinler arası eğitim-öğretim programıdır. 

İleri Teknoloji Okulu'nda amacımız; düşünen, keşfeden, keşfettiklerini teknoloji ile harmanlayarak ülkemiz adına milli projeler üretebilen bireyler yetiştirmektir.

 

NEDEN İLERİ TEKNOLOJİ OKULU?

İlim Yayma Vakfı İrfan Okulları olarak amacımız; çağının gelişmelerini takip eden ve ülkemiz adına faydalı çalışmalara imza atacak ilim irfan sahibi gençler yetiştirmektir. Bu amaçla okullarımızın ileri teknoloji okuluna dönüştürülmesi adına TÜBİTAK TÜSSİDE’nin de desteği ile önemli adımlar atılmıştır.

 

GELECEĞE İLK ADIM İLERİ TEKNOLOJİ OKULU’NDA

Neden mi;

Ülkelerdeki ürün rekabeti, bilimsel ve teknolojik yetkinlik rekabetine dönüşmüştür.

Teknolojide gelişmişlik düzeyi ülkeye uluslararası anlamda üstünlük kazandırmaktadır.

Bir ülkede rekabet gücü AR-GE ve inovasyon çalışmalarındaki sürdürülebilirlik ile doğru orantılıdır.

  Dijital teknolojiler, insanların yeni beceri, düşünce ve davranış biçimlerini kazanmasını zorunlu kılmaktadır.

Sonuç olarak bugünün gençleri geleceği tasarlayabilmek için eğitim anlamında ihtiyacı olan bilgi, beceri, yetkinlik ve değerleri İleri Teknoloji Okulu’nda edineceklerdir.

 

İLERİ TEKNOLOJİ DERS ÖĞRETİM PROGRAMI (TEKAY)

İleri Teknoloji Okulu Ders Öğretim Programı oluşturulurken bir öğrencinin teknoloji alanında hangi becerilere sahip olması gerektiği tespit edilmiş, “Teknoloji Alan Yeterliliği (TEKAY)” ne uygun ders konuları tasarlanmıştır.

TEKAY, 21. yüzyıl yetkinlikleri ve teknolojinin geleceği dikkate alınarak oluşturulan anahtar yetkinliklere göre şekillendirilmiş bir programdır. Bu anahtar yetkinlikler: “Bilgiyi Üretebilme Becerisi, Bilişimsel Düşünme ve Problem Çözme Becerisi, Tasarım ve Yenilik Geliştirme Becerisi, Teknoloji Kullanma Becerisi ve Öz Yönetim.” dir.

Her anahtar yetkinlik dikkate alınarak teknoloji dersleri ve her dersin kendine özel hedef başarı ölçütleri belirlenmiş olup ders konuları ve içerikleri oluşturulmuştur.

 

İLERİ TEKNOLOJİ OKULU’NDAKİ DERSLER VE DERS İÇERİKLERİ

Okullarımızda, Milli Eğitim Bakanlığı müfredat derslerine ek olarak aşağıdaki teknoloji dersleri verilecektir.

İlkokul seviyesindeki her sınıf haftada 3 saat Mühendislik ve Teknoloji, ortaokul seviyesindeki sınıflar ( 8.sınıflar hariç ) haftada 2 saat Mühendislik ve Teknoloji, lise seviyesindeki sınıflar (11. Ve 12. sınıflar hariç) haftada 8 saat Programlama, Mekatronik Sistemleri, Tasarım ve Üretim, Teknolojik Yaşam, Bilim, Teknoloji ve Yenilik derslerini görecektir.

8. sınıf öğrencileri lise sınavına, 11 ve 12. sınıf öğrencileri üniversite sınavına hazırlandıkları için, İleri Teknoloji Dersleri’nden muaf olsalar da kulüp çalışmaları ile projelerini devam ettirebileceklerdir.

 

İLERİ TEKNOLOJİ DERSLERİNİ VERECEK TEKNİK ÖĞRETMENLERİN ROLÜ

Teknik eğitimleri verecek olan öğretmenlerimiz;

Öğrencilerin projelerine danışmanlık yapacak ve teknik yardım sağlayacak,

Öğrencilerle birlikte Cumartesi günleri açık laboratuvarlarda (Mekanik Laboratuvarı, Elektronik Laboratuvarı) uygulamalar yapacak,ktadır.

Öğrencilerin hem ulusal hem de uluslararası yarışmalara katılmak için hazırlıklar yapılması konusunda mentörlük yapacaklardır.

 

İLERİ TEKNOLOJİ OKULU’NDA PROJE UYGULAMALARI

Öğrenciler MEB müfredatında gördüğü Fen, Matematik, Sosyal Bilimler gibi dersleri ve okulda katılmış olduğu sanatsal faaliyetlerle kazandığı bilgi ve becerileri; İleri Teknoloji Okulu’ndaki derslerde kullanarak proje geliştirecek, bunun sonucunda da bilimsel konularda araştırmalar yaparak yaşamı kolaylaştırıcı projeler üretmiş olacaklardır. Bahsedilen bilimsel konular ve proje konuları aşağıdaki gibidir.

Bilimsel Konular

Robot Kinematiği
Astronomi
Işın Spektrumu (IR ve UV)
Atmosfer
Tıp
Hesaplamalı Akışkan Dinamiği
Enerji
Manyetizma ve Manyetik Alan
Elektrik ve Elektronik

 

Projeler

Uzaktan Kumandalı Araç (Sualtı)
Kara Taşıtları
Akıllı Dronlar
Akıllı Teleskop
> Tıbbi Cihazlar (Örneğin: EKG Monitor + Mobile App, ICU vb.)
Yapay Kollar
Yapay Ayaklar
Sanal Gerçeklik Sistemleri Artırılmış Gerçeklik sistemleri
Atmosfer İzleme
Canlılardan Esinlenilen Robotlar (Örümcek, Yılan, Timsah Robotu vb.)

 

Yarışmalar

Öğrenciler üretmiş oldukları projeleri; yarışma, fuar, bilişim etkinlikleri gibi platformlarda topluma sunacak ve projelerin hayat bulması için somut adımlar atmış olacaklardır.

MATE ROV ( Sualtı Robot Yarışması)
FLL ( Lego Ligi Yarışmaları)
WRO ( Dünya Robot Olimpiyatları)
ROTurk ( Çok Alanlı Robot Yarışması)
Robocop