Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi

İleri Seviye Robot Eğitimi Artık Okul Müfredatında

 

Geçtiğimiz son 10 yılda yapılan çalışmalar neticesinde tüm Dünya’da büyük yankı uyandıran 4. Sanayi Devrimi,  bugün insanlığın endüstrileşme sürecindeki en önemli adımlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Peki, bu adımlar nelere etki edecek? Hali hazırdaki geleneksel tüm üretim süreçlerini bilişim teknolojileri destekli olarak geliştiriyor. Bununla da kalmayıp teknolojileri ve değer zincirindeki tüm paydaşları bütünleşik bir şekilde sisteme entegre ediyor. Endüstrileşmiş ülkelerde oldukça yaygınlaşan akıllı fabrikaların oluşmasında da ciddi katkı sağlayan bu süreç, Siber-Fiziksel sistemlere, nesnelerin ve hizmetlerin interneti kavramlarına dayanmaktadır.

 

4. Sanayi Devrimi terimi, ilk olarak dünyanın en büyük endüstri fuarı Hannover Fair 2011'de kullanıldı. O günden sonra Almanya, yaratılan dijital dünyanın geleceğinde lider ülke olmak için bu çalışmalara öncülük niteliğinde bir adım atmış oldu. Uzun yıllardır ileri teknoloji üretim ve ihracat payı oldukça düşük olan Türkiye’de ise, yeni bir kavram olarak Milli İleri Teknoloji Hamlesi başlığıyla birtakım projeler ve çalışmalar yapılıyor. Yeni nesiller yetiştirilirken, eğitim sistemi içerisinde bu konunun daha fazla önemsenmesi gerekmektedir.

 

 

Bugün bu çalışmalara örnek teşkil eden konulardan biri ise;  anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde verilen temel robot ve kodlama dersleridir. Oysa sanayileşmiş ülkelerin geldiği noktaya Türkiye’nin de erişebilmesi için bu derslerin ileri seviyelere taşınması gerekmektedir. Bu bağlamda TÜBİTAK’a bağlı Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) ve İrfan Okulları işbirliği neticesinde İleri Teknoloji Kolejleri / Eğitim Merkezleri projesi başlatılmıştır. Proje, sanayiden sağlık sektörüne kadar birçok alanda kullanılacak olan robotların milli ve yerli imkânlarla yapılmasına ileri düzey eğitimlerle hizmet edecektir. Bu sayede, Türkiye’yi ileri teknoloji alanında üst seviyelere taşıyacak olan yüksek katma değerli üretime dayalı yapısal dönüşüm, 2023 hedefleriyle de örtüşecektir. 2018-2020 yılları arasında Dünya’daki robotik pazarın 100 Milyar Dolara ulaşacağı tahminleri konunun önemini gözler önüne sermektedir.

 

 

TÜSSİDE ve İrfan Okulları işbirliğiyle başlatılan projenin içeriğinde, kavramsal çerçevenin belirlenmesi, eğitim ihtiyaç analizinin oluşturulması, eğiticilerin eğitilmesi ve programla ilgili tematik müfredat ve içeriklerin geliştirilmesi gibi çalışmalar yer almaktadır. Ayrıca, eğitim programlarının ölçme, değerlendirme ve sürekli gelişim sistematiği de projenin kapsamındadır. Günümüz eğitim anlayışının gelmiş olduğu noktaya bakacak olursak, zorunlu derslerin yanında öğrencinin özgürlükçü ve yaratıcı düşünce, eleştirel bakış açısı, estetik ve sanatsal yönünü geliştirici ve girişimcilik odaklı liderlik becerisini içine alan modüllerin de olması projede planlanmaktadır.