“Geleceğin Beyin Takımı Akıl Oyunlarında Yetişiyor.” Ümraniye Belediyesi Akıl Oyunları kapsamında reklam yüzü ve sloganı olan bu cümle İrfan koleji Zekâ ve Akıl Oyunları Öğretmenimizin ürünüdür. Haberler ve reklamlarda yer alan slogan cümlemizin gelecek neslimize ilham kaynağı olması dileğimizle…

Ümraniye Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında yürütülen 2. Akıl Oyunları festivali sona erdi. İrfan eğitim kurumları zekâ ve akıl oyunları öğretmeni olarak festivalde koordinatörlük görevi aldık. Ümraniye’deki birçok okul içerisinde okulumuzun Akıl Oyunları atölyesi en iyi atölye seçilerek televizyon çekimleri yapıldı. Akıl oyunları öğretmenimiz, veli ve öğrencilerimizle röportajlar yapıldı. İrfan Eğitim Kurumları olarak Akıl Oyunları alanında bölgemizde öncü bir portre sergilemekten onur duyuyoruz.

Bu yılda festivale katılan 11 öğrencimiz 11 madalya ile ödüllendirildiler. Festivalde yarışmalar sadece ortaokul düzeyindeyken, kurumumuzda birkaç yıldan beri zekâ ve akıl oyunları ilköğretim sınıflarından itibaren satranç derslerine ek olarak dönüşümlü bir biçimde verilmektedir. Sayısız kazanımlar sağlayan akıl oyunları tüm ülkede hızla uygulanmaya başlamış ve kişisel gelişime olumlu etkileri tespit edilmiştir.

Zekâ ve akıl oyunlarının yararlarına değinecek olursak;

Harfler, sayılar, renkler gibi kavramları daha kolay öğrenmelerini sağlar.

♦ Planlı hareket etmeyi öğretir, planlı hareket etmenin önemini kavratır.

Doğru ve çabuk düşünebilmeyi ve karar verebilmeyi geliştirir.

Kendini ve yeteneklerini daha iyi tanımasını sağlar.

Belirli bir konuya odaklanma alışkanlığı kazandırır.

Merak duygusunu geliştirerek araştırmalar yapmaya yönlendirir.

Olaylara şüpheci yaklaşımı öğreterek ezberci zihniyetten uzaklaşmayı sağlar.

Düşünene, sorgulayan ve çözümleyen bireylerin yetişmesini sağlayarak etkin düşüncelerin daha özgürce sunulabildiği bir ortam hazırlar.

Başarısızlıklar, karşısında yılmamayı, başarı için sistemli ve disiplinli bir çalışmanın gerektiğini gösterir.

Kuralları anlamayı, kurallara uymayı öğretir.

Sınıf İçerisinde Uyguladığımız Akıl Oyunları
Tangram
Puzzle
Reverse
Hedef 4-9
Taş
Katamino
Mangala
Dama-Satranç
Sudoku
Sayı Avı
Hanoi Kulesi
Abalone
Zeka Soruları
Kelime Bulmaca
Sözcük Avı

İrfanlı nesillere başarılar dileklerimizle…

Öğrenciler okul hayatı ve dersleriyle ilgili kendilerini hedefsiz ve isteksiz hissedebilirler.

Ya da birçok mantıksız ve sınırlayıcı inançları ‘’matematiği asla başaramam’’ gibi …. onların geleceklerini şekillendirecek en önemli yılları verimsiz geçirmelerine neden olabilir.

Koçluğu bilimsel olarak uygulayan okulumuz; öğrencilerini daha iyi anlıyor ve öğrencilerimiz kendilerini daha rahat anlatıyorlar.

Öğrenci Koçluğunun amacı; öğrenciyi belirlenen hedefler doğrultusunda motive etmek, başarı sürecinde öğrencinin umutsuzluğa kapılmasına engel olmak ve başarı merdivenlerini tırmanırken öğrencinin yanında olarak karşılaştığı zorluklarla baş etmesine yardımcı olmaktır.

Böylelikle öğrencilerimiz eğitim sonunda kendi potansiyellerini ortaya çıkararak, hayatlarını değiştirebilecek anahtarın ve başarının sahibi olurlar.

IQ Kişisel zekâmızdır, sorunlarda tepkisiz kalır. Tepki vermez. EQ duygusal zekâ olarak tanımlanır, şaşırır ama ne yapacağı konusunu tam olarak çözemez. SQ ruhsal zekâdır, IQ ve EQ zekâlarının kavramı olduğundan sorunu çözer. Ruhsal zekâ aslında kalptir. Bireylerin kalbi gelişimleri çok önemlidir. Bireylerdeki çok boyutluluk durumu ister istemez geliştirilmek ve desteklenmek zorundadır. İşte eğitim eğitim modelimizi buna imkân tanıyacak şekilde oluşturduk ve geliştiriyoruz. Modelimizin adı IES-Q olarak belirlenmiştir.

IESQ Felsefesindeki 4 Ana Tema; Dinamik- Esnek- Üretken- Bütünleşik

Modelin İlkeleri ise; İlim, beceri, yetkinlik ve değer.

Modeldeki ana kazanımlar birey olarak ele aldığımız öğrencilerimizde gelişmesi gereken yeterliliklerdir. Bunlar IES-Q ilkeleri doğrultusunda kazandırılmaya çalışılır. IES-Q felsefesindeki  dört ana tema ise bu kazanımların nasıl gerçekleştirilmesi gerektiği noktasında bize yol göstermektedir.

Öğretmenlerimiz, ders planlama, öğretim yöntem ve teknikleri, ölçme değerlendirme, sınıf yönetimi ve pedagojik yaklaşımlarını IES-Q modeli çerçevesinde gerçekleştirirler.

“STEM” aslında küçük yaşlarda sahip olduğumuz, çocuklardaki “merak” duygusundan yola çıkarak çözümler bulmaya odaklı bir sistem ve öğrencinin fen, matematik derslerinde öğrendiklerini günlük hayatta mühendislik ve teknoloji ile birleştirerek kullanması amacıyla oluşmuş bir yaklaşım.

Bu yaklaşımda, ilk olarak problem belirleniyor (çocuğun belirlediği problem çok kapsamlı olmak zorunda değil), çözümleme sürecinde matematik ve fen derslerinde öğrendiği konuları hatırlayıp, teknoloji ve mühendislik ile ilgili yeteneklerini kullanarak uygulamaya çeviriyor ve çözüme ulaşıyor (bu süreçte yeni bilgilerde öğreniyor), böylece öğrenme de kalıcı hale geliyor.

Bu eğitim modelinin çocuğa en büyük katkısı 21.yüzyıl becerilerini kazandırması. Yani çocuk problem çözme, eleştirel düşünme, üreticilik, sorgulama gibi becerileri bu süreçte kazanmaya başlıyor.