HER DERSE KATILAN, ÖZGÜVEN SAHİBİ NESİLLER İRFAN’DA!
Öğrenci Merkezli Öğretim Yöntemi

Kagan İşbirlikli Öğrenme Metodu Nedir?

Kagan, bilgiyi kalıcı hale getiren, sınıfta olumlu bir atmosfer sağlayan ve öğrencilerin derse veya aktivitelere mutlaka katılmasını sağlayan akademik ve bilimsel temelleri üzerine oturtulmuş öğrenme metodudur.

NEDEN KAGAN?

Geleneksel Öğretim
 Öğretmen otoritedir.
 Öğretmen; soruyu sorar, cevaplayacak kişiyi seçer.
 Ezbere dayalı, merak duygusunu körelten, sorgulatmayan bir yöntemdir.
 Öğrenciler arasında rekabet vardır.

 

Öğrenci Merkezli Öğretim
 Öğretmen rehberdir.
 Soruyu öğrenciler birbirlerine sorar, cevabı birbirlerine verirler.
 Fikir alışverişi ile yaratıcı düşünceyi, sorgulamayı geliştiren bir yöntemdir.
 Öğrenciler arasında işbirliği vardır.

 

Kagan İşbirlikli Öğrenme Metodu Nasıl Uygulanır?
Kagan’ın uygulanması için belirlenmiş yöntemler vardır. Bu yöntemler, öğretmenler tarafından tüm derslerde uygulanabilmektedir.

 

Kagan Yapılarının Kullanımına Örnek
Öğretmen derse başlamadan önce; çok başarılı, başarılı, orta başarılı, gelişime açık olan öğrencilerden seçim yaparak 4 kişilik takımlar oluşturur ve öğrenciler bu dağılımı bilmeksizin 1,2,3,4 numaralarına göre gruplandırılır.

 

Öğretmen, kendi dersine özel hazırlamış olduğu üzerinde soru yazılı olan kartları her takımdaki 1 numaralı öğrenciye verir ve bu çalışma için izlenecek Kagan yapısını anlatır.
 Öğrenci 1, kartları tutar.
 Öğrenci 2, bir kart çeker ve soruyu okur.
 Öğrenci 3, soruya cevap verir.
 Öğrenci 4, Öğrenci 3‘ün cevabını doğru olup olmadığını onaylar veya cevabını tekrar özetleyip grupla paylaşır ve onu tebrik edip yüreklendirir.

Bu örnek çalışmada olduğu gibi her gruptaki öğrencilere bir sorumluluk verilerek işbirliğine dayalı bir çözüm ortamı oluşturulur ve öğrencilerin derse 0 katılımı sağlanmış olur.

 

Kagan İşbirlikli Öğrenme Metodunun Katkıları
 Öğrencilerde akademik başarının artması,
 Öğrencilerde özgüven artışı,
 Öğrencilerin sosyal becerilerinin ve şahsiyetinin gelişmesi,
 Merak duygusunun ve yaratıcı düşüncenin gelişmesi,
 Takım çalışmasına yatkınlığın artması,
 Daha az disiplin problemi,
 Daha olumlu sınıf atmosferi.