İNGİLİZCE EĞİTİMİNDE MİSYONUMUZ

Bizler Yabancı Dil Zümresi olarak, İrfan Mektebi’nde ilmek ilmek işlediğimiz öğrencilerimizi; “Dilin bir ders veya ayrıcalık değil de yaşamın bir parçası olduğu bilinciyle,kendilerini sadece ana dillerinde değil farklı dillerde de ifade edebilme becerisine sahip, ahlakî değerlerimizle donanmış, topluma faydalı birer dünya vatandaşı olması beklenen, yaşam boyu öğrenen bireyler” olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu bağlamda okulumuzda uyguladığımız yabancı dil programı ile öğrencilerimize gerekli dil becerilerini kazandırarak yabancı bir dilde sağlıklı iletişim kurmalarını hedefliyoruz.
 

Anaokulu  3 yaş : 5 saat main course      Anaokulu  4 yaş : 6 saat main course + 1 native      
Anaokulu  5 yaş : 8 saat main course + 2 native      
1.sınıf: 8 saat main course + 2 saat speaking
2.sınıf: 5 saat main course + 2 saat speaking
3.sınıf: 7 saat main course + 1 saat speaking
4.sınıf: 7 saat main course + 1 saat speaking
5.sınıf: 10 saat main course + 4 saat native + 4 saat skills 
6.sınıf: 8 saat main course + 1 saat speaking
7.sınıf: 8 saat main course + 1 saat speaking
8.sınıf: 8 saat main course (TEOG)

Okulumuzda İngilizce öğretiminin felsefesi ‘dilin sosyal bir varlık olması’ düşüncesini temel alır.  İngilizce öğrenirken öğrencimizin zevk almalı, yaptığı her çalışmanın gerçek yaşamla bağlantısını görmeli ve İngilizceyi ‘içselleştirerek’ gündelik yaşamının doğal bir parçası haline getirebilmelidir. Bu kapsamda okulumuzda uyguladığımız yabancı dil programı her düzeyde yoğun interaktif çalışmalar içerir. Günümüzde teknolojinin, eğitim öğretim çalışmalarındaki olumlu katkısı yadsınamaz bir gerçektir. Teknolojiden en iyi şekilde faydalanmak adına, Özel İrfan Koleji’nde  sınıflar teknolojik imkanlarla donatılmıştır ve dersler özellikle bilgisayar ve internet kullanımına mümkün hale getirilmiştir. İnternet sayesinde İngilizce derslerimizde kullandığımız ders kitaplarının ve kaynak kitaplarımızın web sitelerine bağlanarak çeşitli alıştırmalar yapmak, öğrencilerimizdeki yabancı dil ilgisini arttırmaktadır. Derslerimizde, dil öğretimi amacıyla hazırlanmış bilgisayar programlarından interaktif alıştırmalarda cümle kuruluşları, kelime ve dilbilgisi, telaffuz, okuma-anlama gibi aktiviteler oyun benzeri çalışmalarla yapılmaktadır.

Anaokulunda derslerimiz çok iyi bir interaktif uygulama ile bilgisayar, projeksiyon eşliğinde, flash cardlar ve story (hikaye) kartları ile işlenmektedir. Öğrencilerimizle derslerde sadece İngilizce konuşarak, öğrendiklerimizi uygulayarak onlara başarılı bir gelecek sunmanın gayretiyle eğlenceli bir şekilde derslerimize devam etmekteyiz.

İlkokul 1. Sınıftan başlayarak dersler artık tamamen skills-based (beceri temelli) işlenmektedir. Derslerimizde devlet müfredatının ders kitaplarının yanında ekstra kaynak yabancı kitaplar kullanılmaktadır. Ders materyallerimizin lms sistemleri (öğrenci takip sistemleri) ile öğrencilerimize sınıf ortamının dışında da etkinlik yapabilme olanağı sunan interaktif öğrenme ortamları oluşturulmaktadır.  Her ayın sonunda, o ay işlenen ünitelerdeki hedef kelime ve konuları içeren hedef rapor hazırlayıp, öğrencilerimize evde öğrendiklerini tekrar etme ve pekiştirme çalışmaları yapılmaktadır. İngilizceyi günlük hayatta kullanmak adına her ay belirlenmiş günlerde, İngilizcede en çok kullanılan günlük kalıp ve cümle yapıları ile ders içi drama etkinlikleri düzenleniyor. Haftanın ödev günlerinde düzenli ödev verilmekte ve takibi ders öğretmeni tarafında sistemli bir şekilde yapılmaktadır.

Ortaokul 5,6 ve 7. Sınıflarımızda kur sistemi uygulanmaktadır ve dersler dönem başlarında yapılan kur sınavı sonuçlarına göre oluşturulan seviye sınıflarında yapılır. Kur sınıflarında ders materyalleri ve ölçme değerlendirme kriterleri farklıdır. Öğrencilerimiz sahip oldukları yabancı dil yeterliliklerine göre seviyelendirilirler ve her seviyede o grubun ihtiyaçları göz önünde bulunduralarak dersler işlenmektedir. Öğrencilerle okulun tüm ortamlarında sadece İngilizce konuşarak, dili günlük hayatta kullanmalarına yardımcı olmaktayız.  Haftanın ödev günlerinde düzenli bir şekilde ödevler verilmektedir. Ödevler verilirken kur sınıflarının farklılığı göz önünde bulundurulmaktadır. Yıl içinde verilen proje ödevleri öğrencilerin ilgisini çekecek ve İngilizceyi aktif olarak kullanacak şekilde verilmektedir. Ders eksiklerini kapatmak ya da konu tekrar yapmak amacıyla, gruplar halinde hafta içi akşam özel dersleri yapılmaktadır. Ortaokulda da İngilizce derslerinde devlet müfredatının yanında, ek materyal olarak yabancı yayınevleri kaynakları kullanılmaktadır. Her ünite sonunda kazanım bazlı quiz yapılmaktadır ve quiz sonuçları, öğrenci başarısının değerlendirmesine katılmaktır. Ortaokulda yapılan sınavlarda, tüm dil becerilerini kapsayan bölümler bulunmaktadır. Listening ve speaking (dinleme ve konuşma) becerileri de sınavlarımıza dahil edilerek ölçme ve değerlendirmede bu iki beceriye de önem verilmektedir.

Ortaokul 5. Sınıflarımızda 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı itibariyle yarı hazırlık sınıfı uygulaması başlamıştır. Öğrencilerimiz 18 saat yoğun İngilizce derslerinin yanı sıra diğer temel branş derslerini almaya devam etmektedirler. İngilizce dersleri 10 ders ana dil dersi , 4 saat konuşma sınıfı ve 4 saat beceri dersleri olmak üzere 3 farklı öğretmen tarafından takip edilmektedir. Derslerin tamamı etkinlikli ve yoğunlaştırılmış olarak işlenmektedir.

Kurumumuzda her yıl Cambridge sınavlarına yönelik çalışmalar yapılmaktadır ve bu sınavlara her seviyede öğrencilerimiz katılmaktadır. Starters- Movers- Flyers –Ket ve Pet alanlarında sınava giren öğrencilerimiz uluslararası alanda geçerliliği olan sertifikalarla ödüllendirilmektedir. 

Okulumuzda İngilizce zümresi öğretmenlerimiz, yabancı öğretmenler ile birlikte çalışmalar yapmaktadır. Değişik ve zengin öğretim yöntem ve tekniklerini kullanmak adına gerekli planlamalar yapılmaktadır. Öğrencilerimizin öğrendiklerini aktif bir şekilde kullanabilmeleri için yabancı öğretmenlerle pratik yapmaları sağlanmaktadır. Haftanın belirli saatlerinde öğrencilerimiz, konuşma becerilerini geliştirme fırsatı bulmakta ve ana dili Türkçe olmayan yabancı öğretmenler ile iletişim kurabilmektedirler.

2-3. sınıf düzeyinde sınıfa özel hazırlanmış İngilizce seviye belirleme sınavları ve 
4-5-6-7 ve 8. Sınıflarda genel denemeler içinde geçen İngilizce soruları ile öğrencilerimizin yeterlilik düzeyi ölçülmekte; konu analizi yapılan sınavlar sonucunda tespit edilen eksiklikler  okulumuzda uygulanan  TAM ÖĞRENME MODELİ içeriğine uygun olarak giderilmektedir. Ayrıca 8. Sınıflarımızda yıl boyunca yoğun TEOG dersleri uygulanmakta ve sadece devlet müfredatı takip edilerek, TEOG sınavı yabancı dil kazanımları çeşitli etkinlik, test, sınav ve quizlerle işlenmektedir. Haftada 8 saat sadece sınav bazlı dil eğitimi alan 8. Sınıf öğrencilerimizin TEOG sınavındaki yabancı dil başarı ortalamaları oldukça yüksektir.

İrfan eğitim kurumlarında yıl içerisinde öğrencilerimizin öğrenmiş oldukları İngilizce kalıp ve yapılarını sadece İngilizce konuşulan bir ortamda kullanmalarını sağlamak adına bahar aylarında okulumuzda IR- FUN FEST “İngilizce festivali” düzenlenmektedir. Bu festivalde hem okulumuzun öğrencileri hem de dışarıdan etkinliğimize katılan öğrenciler , onlar için hazırlamış olduğumuz 20 farklı oyunda İngilizce konuşarak iletişim kurma fırsatı yakalamakta ve  çeşitli ödüller kazanmaktadırlar. Gerçekleştirdiğimiz IRFUN FEST etkinliğimizde öğrencilerimiz farklı oyunlarda da İngilizce konuşmanın ve konuşarak eğlenmenin zevkine varmaktadırlar. Oyun istasyonlarında 8. Sınıf öğrencilerimiz görev alırlar ve küçük yaş grubu öğrencilerimizi İngilizce konuşmaları konusunda yönlendirirler ve oyunlarda onlara yardımcı olurlar. Etkinlik sonunda oyunlarımızın 10 tanesini başaran öğrenciler ödül oyununu oynama hakkı kazanırlar.  Festival sonunda etkinliğe katılan tüm öğrencilere katılım sertifikası verilmektedir.

Her türlü gelişme ve yeniliğin olanca hızıyla devam ettiği günümüz dünyasında, eğitim-öğretim metodolojisi de bu yenilenmeden etkilenmektedir. Özellikle zeka türlerindeki farklılıkları dikkate alan, öğrencileri farklı bireyler olarak kabul eden, salt bilgiyi değil, aynı zamanda yetenekleri de geliştirmeyi amaçlayan yaklaşımlar, zümremizin hem ders içi, hem de ders dışı etkinliklerinde bizlerin de temel çıkış noktaları olmaktadır. Özellikle öğrenciyi ve gereksinimlerini merkeze alan ders işleme metotlarıyla, öğrencilerimizin dinleme anlama, okuma anlama, konuşma ve yazılı anlatım becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmaktayız. Bu hedefler doğrultusunda seçilmiş ders araç-gereçleriyle İngilizce saatleri yalnızca bir ders olmanın ötesine geçmekte, öğrencilerin kazandıkları becerilerle birlikte dünyayı tanıma, farklı kültürlerle ilgili bilgilerini geliştirmekte ve onları günümüz dünyasının çağdaş birer bireyi haline getirmektedir.

Derslerin yanı sıra, öğrencilerimizin öğrendikleri bilgileri uygulama olanaklarını buldukları ders dışı etkinlikler de en büyük güvencemizdir.

Okulumuzda her dönem düzenli olarak;
 
- Presentations (SPEAK NOW)
- English Fests (IR-FUN FEST)
- Word Pool (Kelime Oyunu)
- Let’s Sing (Anasınıflarında Kareoke)
- Puppet and mask show
- English videos on TV (IR-FUN TV)
- Happy Theatre Day! (İngilizce tiyatro oyunları)
- Sultanahmet Survey- Holy Week
- My Favorite Season- artcraft
- Colours Festivals (anaokulu ve ilk okul öğrencilerimizle)
- Food Feast & At the restaurant (Hazırlık sınıflarımızla yemek ziyafeti)
- English Spoken Cafe Trip
- Flip Flop holiday comes
- Washing Line (hedef kelimeleri ipe asma)
- Quick Questions
- Quiz Shows
- A trip to Transportation Vehicles Museum
- Let’s Have a picnic ! (tüm öğrencilerle)
- Run & Read- read- read
- London Rush – City Life Workshop
- Proje Şenlikleri gibi etkinlikler düzenlenir ve öğrencilerimizin İngilizce’yi YABANCI bir dil olarak değil de günlük  hayat içinde  çok kolay ve zevkli bir şekilde kullanabileceği İKİNCİ BİR DİL olduğunu benimsemeleri hedeflenmektedir.

İlkokulda ölçme ve değerlendirme, ders öğretmenleri tarafından öğrencilerin bireysel gelişimleri takip edilerek yapılmaktadır.

Ortaokulda her dönem üçer yazılı ve ikişer sözlü yoklama ile öğrencilerimizin dil öğrenme süreçleri izlenmektedir. Tüm sınıflarımızda ölçme değerlendirme araçları gerek soruların belirlenmesinde, gerek sınavların uygulanmasındaki kıstaslarla ve gerek sonuçlarının değerlendirilip telafi çalışmalarının yapılmasıyla son derece ciddi aşamalardan geçirilmektedirler. Sınavlarda öğrencilerin kelime dağarcıklarını ve dilbilgisi kurallarını kullanma becerilerini ölçen soruların yanı sıra, İngilizceyi dinleme-anlama, okuma-anlama, yazılı anlatım gibi beceri ölçeklerini sınayan sorular kullanılmaktadır. Soru tipleri özellikle bireysel yaklaşımların ve yorum yeteneklerinin kullanılabileceği tarzlarda seçilmekte ve öğrencileri düşünmeye, yorumlamaya, analiz yapmaya yöneltmektedir. Sözlü değerlendirmeler, öğretim yılı başında zümrece belirlenen ve öğrencilere duyurulan şekliyle, derse katılım, ödev, proje, hikaye okuma, quiz, materyal temini ve sosyal etkinliklere katılım gibi ölçülerle verilmektedir. Tüm bunların yer aldığı takip formları günü gününe tutulmakta ve ÖTS (Öğrenci Takip Sistemi)’ne işlenmektedir.