Eğitim, proje program ilişkileri konusunda derinlemesine bilgi sahibi olarak uzmanlaşmak isteyen katılımcılara proje geliştirme aşamalarını, sorun, hedef ve paydaş analizini, projenin hedef ve amacını sürdürülebilirliğini, proje bütçesi ve mantıksal çerçeve yaklaşımını örnekler ve uygulamalar ile aktarmayı amaçlar. Bu çerçevede "proje nedir?" sorusunun yanıtı verilmeye çalışılır.