Atakent Yönetim Kadrosu | Yetev ve İlim Yayma Vakfı İrfan Okulları
Yaşar KURU
Atakent Sorumlu Müdürü ve Ortaokul Kademe Müdürü
yasarkuru@irfanokullari.com

Caner Ömer TUNCER
Atakent İlkokul Kademe Müdürü
caneromertuncer@irfanokullari.com