IESQ

IQ Kişisel zekâmızdır, sorunlarda tepkisiz kalır. Tepki vermez. EQ duygusal zekâ olarak tanımlanır, şaşırır ama ne yapacağı konusunu tam olarak çözemez. SQ ruhsal zekâdır, IQ ve EQ zekâlarının kavramı olduğundan sorunu çözer. Ruhsal zekâ aslında kalptir. Bireylerin kalbi gelişimleri çok önemlidir. Bireylerdeki çok boyutluluk durumu ister istemez geliştirilmek ve desteklenmek zorundadır. İşte eğitim eğitim modelimizi buna imkân tanıyacak şekilde oluşturduk ve geliştiriyoruz. Modelimizin adı IES-Q olarak belirlenmiştir.

IESQ Felsefesindeki 4 Ana Tema; Dinamik - Esnek- Üretken - Bütünleşik

Modelin İlkeleri ise; İlim, Beceri, Yetkinlik ve Değer.

Modeldeki ana kazanımlar birey olarak ele aldığımız öğrencilerimizde gelişmesi gereken yeterliliklerdir. Bunlar IES-Q ilkeleri doğrultusunda kazandırılmaya çalışılır. IES-Q felsefesindeki  dört ana tema ise bu kazanımların nasıl gerçekleştirilmesi gerektiği noktasında bize yol göstermektedir.

Öğretmenlerimiz, ders planlama, öğretim yöntem ve teknikleri, ölçme değerlendirme, sınıf yönetimi ve pedagojik yaklaşımlarını IES-Q modeli çerçevesinde gerçekleştirirler.