KAGAN İNTERAKTİF ÖĞRENME METODU

İrfan Eğitim Kurumları Kagan yapılarını (methodunu) Türkiye’ye sunar. 

İrfan Eğitim Kurumları Türkiye’de bir ilki yaparak Kagan İnteraktif Öğrenme Metodunun distribütörlüğünü almış ve uygulamaktadır.

Kagan nedir? 

Kagan, öğrencinin kalıcı öğrenmesini sağlayan bir sistemdir. Kagan; tüm dünyada Ana okuldan yetişkin eğitimine kadar her seviyede kullanılmaktadır.Kagan, tüm akademik konu alanlarına uygulanabilir aynı zamanda öğrencilerin müdahil olma seviyesini ve öğrenmesini arttırmaktadır. 

Neden Kagan?

Öğrencilerin birbirleriyle olan paylaşımının az olduğu klasik yöntemler yerine, Kagan metotlarıyla öğrencilerin paylaşımı artacaktır. Tek seferde bir öğrenciye ulaşmaktansa Kagan metoduyla tek seferde bir sürü öğrenciye ulaşmayı sağlıyor. Kagan metoduyla öğrenciler birbirleriyle iletişime  geçiyor ve saklanma ihtiyacı hissetmeden güvenli bir ortam yaratıyorlar. Kagan metodunda her öğrencinin bir rolü oluyor ve hepsi aktivitelere eşit bir şekilde katılmış oluyor.

Kagan, öğrencilerin  akademik öğretim izlencesinde uzmanlaşırken, temel sosyal  ve takım  çalışması becerilerinin   de gelişmesini sağlar. Öğrenciler, liderlik becerilerini geliştirirken aynı zamanda, iletişim becerilerini de geliştirirler. 

Takımlar, öğrencilerin daha ilgili ve yardımsever bir biçimde, aynı safta ve işbirliği içinde çalışmalarını sağlar.Bu sayede  ilgisiz çocuklar dahi ilgili çocuklar  haline dönüşür. 

Kagan bütün öğrencilere tam olarak dâhil olma imkanı sağlıyor, dâhil olmuş öğrenciler sıkılmaz ve yıkılmaz. Dâhil olmuş öğrenciler okulda daha çok eğlenir ve daha çok öğrenir. 

Kagan eğitim modeli akademik basarinin arttırır ve sınıfta daha uyumlu bir iklim oluşturur.

Kagan öğrenme evresinin tamamı için kullanılmaz. Öğretmenler bilgiyi istedikleri şekilde sunarlar: klasik veya herhangi başka bir yöntemle. Sonra öğrenciler kendilerine verilenleri (bilgiyi) tekrarlarlar, geliştirirler veya tartışırlar. Kagan resim derslerinde, beden eğitiminde, matematik ve İngilizce derslerinde öğrencilerin kendi kendilerine öğrenmeleri ve birbirlerine öğretmeleri için kullanılır.

 

İnteraktif öğrenmenin pek çok metodu bulunmaktadır. Ancak Kagan akademik ve bilimsel temeller üzerinde gelişmektedir. Dahası Kagan’ın farklı akademik kurumlar tarafından kapsamlı bir şekilde araştırılan, açıkları kapatma konusundaki başarılı sonuçları vardır.

İrfan Eğitim Kurumları, Kagan metotlarını bir yıldır kullanmaktadır. Bu süre zarfı içerisinde veliler ve öğretmenler tarafından olumlu yönde gelişimler ve değişimler gözlemlenmiştir. Kagan, bir müfredat olmadığı gibi bir ders materyali değildir. Kagan, her bir derse, her bir ders materyaline uyarlanabilecek ve her bir öğrenciyi aktif kılabilecek bir yöntemdir.  Kagan yaklaşımı oldukça esnek bir yapıya sahiptir ve farklı alanlara (Matematik,Türkçe vb…) adapte edilebilir.  Yeni ve orijinal Türkçe stratejiler, İrfan Eğitim Kurumları öğretmenleri tarafından geliştirilmektedir.  

Kagan'in bazı olumlu sonuçları;

 • Artan akademik başarı
 • Orta düzeydeki öğrencilerin daha üst seviyelere çıkması
 • Artan öz güven
 • Daha uyumlu sınıf atmosferi
 • Daha az disiplin problemleri
 • Gelişen sosyal beceriler ve karakter değerleri.
 • Kagan yaklaşımının  geleneksel öğretim yöntemlerine kıyasla en büyük farkı, her bir öğrencinin derse katılımını sağlayabilmesidir. Geleneksel öğretim yöntemleri, çok az öğrencinin ilgisini çekebilmekte ve sınıftaki çoğu öğrenciye hitap edememektedir. İyi öğretmenlerin daha fazla öğrenciyi etkinliklere dâhil edebilme becerisi olsa da, geleneksel öğretim yöntemlerini kullanan en iyi öğretmenler bile her bir öğrencinin aktif olmasını sağlayamamaktadırlar.

  Kagan bir sınıfta her çocuğun konuşma, paylaşma ve öğrenme fırsatını verir. Sınıf, öğrenmeyi ve paylaşmayı besleyen bir işbirliği ortamı haline gelir. Kagan, öğrenme ve ezberleme becerisini arttırır.

  İrfan Eğitim Kurumları tarafından Türkiye'ye getirilen bir yenilik daha ..... KAGAN –