Neden Robotik Eğitimi?

Gençler ileride hangi mesleği seçerlerse seçsinler, artık onlardan teknolojiye hakim olmaları bekleniyor.

Günümüzün dijital dünyasında kodlama; matematik ve okuma-yazma ile birlikte temel bir gereksinim haline geldi.

Kodlama en iyi erken yaşlarda öğreniliyor. Kodlamayı öğrenmek, bir yabancı dil öğrenmeye benziyor.

Çocuklar sıralama, döngüler ve koşullar gibi kavramlarla ne kadar erken tanışırlarsa o kadar iyi özümsüyorlar.

Yapılan araştırılmalara göre her 3 çocuktan biri henüz konuşma dahi öğrenmeden bilgisayar, akıllı telefon, tablet vb. elektronik cihazlarla tanışıyor.

Çocukların kodlama ile tanışmaları, kullandıkları cihazları faydalı araçlara dönüştürüyor.

Kodlama eğitimi, çocukların hayal ettikleri oyun, uygulama vb. birçok yazılım geliştirebilmelerini sağlıyor.

İrfan Okulları, öğrencilerine gelecekteki iş yaşamlarının vazgeçilmez parçası olacak bilgileri kazandırmayı hedefliyor.

Kodlama Öğrenmenin Önemi

Kodlama, yeniliği harekete geçirir. Çocuklarımızın teknolojik ilerlemelere öncülük edebilmeleri için temel bir yetenektir.

Kodlama çocuklara yaratıcılık imkanı verir. Gerçekten harika projelere imza atabilirler.

Kodlama özgüven sağlar. Çocukların geliştirdikleri projeleri aileleri ve arkadaşlarına tanıtmaları onlara büyük bir güç katar.

Kodlama diğer alanlarda başarıyı getirir. Programlama eğitimi; matematik, okuma yazma ve fen gibi farklı alanlardaki öğrenme becerilerini destekler.

Kodlamanın Temeli – Algoritma

Algoritma; bir problemin ya da bir sorunun çözümü için ihtiyaç duyulan tüm işlemlerin mantıksal olarak, sıralı bir şekilde ifade edilmesidir.

Algoritma kavramı programlama ya da yazılım geliştirmenin yanı sıra, günlük hayattaki aktiviteler, matematik vb. derslerde karşılaşılan sorunları daha kolaylıkla çözme olanağı sağlar.

Kolay ve Eğlenceli Eğitim

Çocuklar direkt olarak C# veya JavaScript gibi geleneksek kodlama dilleriyle karşılaştıklarında sıkılıp heveslerini kaybedebilirler.

İrfan Okulları çocukların tüm programlama dillerinde kodlama yapabilmeleri için gerekli olan konseptleri eğlenceli aktivitelerle öğreterek olumsuzlukları ortadan kaldırır.

Eğitim metodumuz; gerçek hayatta kullanılan yazılımların çocukların ve gençlerin öğrenebileceği şekilde aktarılmasıdır. Öğrenciler bu modelde teorik değil, birebir uygulamalı eğitim alırlar.

Programlama = Daha İyi Matematik Becerisi + Eğlence

Soyut matematiksel kavramlar birçok çocuk için zorlayıcı olabilir ve onları konudan tamamen uzaklaştırabilir. Kodlama eğitimini, çocukların bu soyut kavramları görselleştirmeleri sağlar.

Kodlamadaki düşünme tarzı; mantıksal yaklaşımı, verileri analiz ve organize etmeyi, sorunları küçük ve yönetilebilir parçalara bölerek çözmeyi gerektirir.

Diğer bir deyişle kodlama, matematiksel düşüncenin gerçek hayatta öğretilme yoludur.