STEM

“STEM” aslında küçük yaşlarda sahip olduğumuz, çocuklardaki “merak” duygusundan yola çıkarak çözümler bulmaya odaklı bir sistem ve öğrencinin fen, matematik derslerinde öğrendiklerini günlük hayatta mühendislik ve teknoloji ile birleştirerek kullanması amacıyla oluşmuş bir yaklaşım.

Bu yaklaşımda, ilk olarak problem belirleniyor (çocuğun belirlediği problem çok kapsamlı olmak zorunda değil), çözümleme sürecinde matematik ve fen derslerinde öğrendiği konuları hatırlayıp, teknoloji ve mühendislik ile ilgili yeteneklerini kullanarak uygulamaya çeviriyor ve çözüme ulaşıyor (bu süreçte yeni bilgilerde öğreniyor), böylece öğrenme de kalıcı hale geliyor.

Bu eğitim modelinin çocuğa en büyük katkısı 21.yüzyıl becerilerini kazandırması. Yani çocuk problem çözme, eleştirel düşünme, üreticilik, sorgulama gibi becerileri bu süreçte kazanmaya başlıyor.