Understanding by Design (UbD) Modeliyle Öğrencilerde Kalıcı Anlama Sağlamak

Modelin en temel amacı aslında adında gizli: “anlamaya odaklı öğretim tasarımı.” Yani modelin merkezinde derin ve kalıcı anlama var. Aynı zamanda planlama ve tasarım yaparken her zaman bir “büyük fikre” bağlı kalarak, sistematik şekilde öğrencilerin dersi bitirdikten sonra kazanması gerekenleri (take away) önceden düşünüyor ve kurguluyoruz.

UbD Faydaları nelerdir?

 • Öğrencileri konunun derinliğine götürmek ve inceliklerini göstermek,
 • Derse uygun öğretim yöntemlerini kullanmada esneklik kazanmak,
 • Ölçme ve değerlendirmeyi dersin akışında doğal bir öğe olarak kullanmak,
 • Birkaç derslik plan hazırlama zahmetinden kurtulmak,
 • Meslektaşlarla çalışarak dönüt almak ve sağlamak,
 • Öğretmenlere mesleki gelişim imkanı sağlamak,
 • Öğrencileri MEB’in kazanımlarından birkaç adım öteye götürmek.

Listelenen amaçlar her ne kadar sınıf, öğrenci ve öğretmene yönelik olsa da, UbD aslında bir okul gelişim modeli. Okullarımızın vizyon ve misyon ifadelerinde yer alan birçok hedefi UbD modeliyle başarmak mümkün:

 • İşbirlikli, sürekli gelişen ve öğrenen okul kültürü oluşturmak
 • Öğretmenlerin mesleki gelişimini arttırmak,
 • Öğrencilerde kalıcı anlama sağlamak ve performansa odaklanmak,
 • Disiplinler arası program geliştirmek,
 • Zamanı etkili kullanmak (“work smarter”),
 • Teknolojiyi öğretimsel amaçlara uygun, etkin ve yerinde kullanmak.

Teknik bir sürece sahip olan UbD, aslında öğretmenlerin içgüdüsel olarak kavradıkları bir model. İlk adım bilgi ve beceri edinimiyle anlamayı birbirinden ayırmakla başlıyor. UbD’yi diğer planlama modellerinden ayıran en önemli özelliğine değinecek olursak, model planlamada öğretmenlerin işbirlikli çalışmasını gerektiriyor. Bu da öğretim planının düzenli ve sistematik inceleme ve dönütlerle sadece bir öğretmenin elinden değil, tüm zümrenin çabası ve onayıyla ortaya çıkmasını mümkün kılıyor. Böylece planları öğretmenler sahipleniyor ve gelişmesi için çaba gösteriyorlar.