Güngören Yönetim Kadrosu | Yetev ve İlim Yayma Vakfı İrfan Okulları
Gamze KURT
Güngören Sorumlu Müdürü ve Ortaokul Kademe Müdürü
gamzekurt@irfanokullari.com

Murad YAZICI
Güngören İlkokul Kademe Müdürü
muradyazici@irfanokullari.com