Boyama Etkinliği | İlim Yayma Vakfı İrfan Okulları
Boyama Etkinliği

Çocukların bilişsel gelişiminin öğrenme deneyimleriyle doğrudan bağlantılı olduğu bilimsel bir gerçek. Sanat eğitimi bu deneyimlerin çeşitliliğini ve niteliğini arttıran, gelişimi olumlu etkileyen bir alan. Çocuk, resim, heykel yaparken ya da nesnelerle sesler üretirken kendi dilinde sanatını icra eder. Her konu sanatla işlenebilir. Böylece çocuğun ortaya koyduğu bu icra, somutlaştırdığı fikirleri ve konu hakkındaki öğrenimlerini kullanabilme şansı sunar. Okul öncesi sınıfımız 'Tape Art' çalışmaları ile okulumuzdaki öğrenme alanlarını renklerdirdiler.

Tape Art Etkinliği

Facebook Google Twitter LinkedIn