Kagan Eğitici Eğitimi | Yetev ve İlim Yayma Vakfı İrfan Okulları
Kagan Eğitici Eğitimi

Amerika’dan gelen Kagan Eğitmeni Kristine Osthorf ile Kagan Eğitimimiz öğretmenlerimiz için gerçekleştirildi. Kagan İnteraktif Öğrenme Metoduyla ilgili eğitim alan öğretmenlerimiz ve onların uyguladıkları Kagan yapıları sayesinde artık dersler çok daha interaktif. Kagan İnteraktif Öğrenme metodu sayesinde her öğrencinin derse aktif katılımı sağlanırken, öğrenciye sorumluluk alma, kendini ifade etme, koçluk yapma, hoşgörülü olma ve sabretme becerileri kazandırılmaya çalışılmaktadır. 3 günlük Kagan Öğretmen Eğitiminde, öğretmenlerin ders içeriklerini zenginleştirip, öğrenciyi aktif hale getirmelerinin yeni yolları öğretildi. 3 günlük eğitimde Modelleme, Pekiştirme, Uygulama çalışmaları, Kagan yapıları üzerinden tekrar gösterildi. Yönetsel beceriler; öğretmene sınıf yönetiminin kolay, kontrollü ve verimli geçmesi için ipuçları verirken, sosyal beceriler de öğrencilerin kazanacağı becerileri anlamamızı kolaylaştırmıştır. Her şey yeni nesil çocuklarımızın bilgiyi eğlenceli yöntemlerle edinmesi, akademik ve sosyal becerilerini geliştirmesi için...

Kagan Eğitimi

Facebook Google Twitter LinkedIn