TRANSPORTATION | İlim Yayma Vakfı İrfan Okulları
We learned means of transportation in this unit. At our activity, students ask a question each other.For example ;What is this ? This is an airplane.

Bu ünite de ulaşım araçlarını öğrendik. Aktivitemizde öğrenciler birbirlerine sorular sordu. Örneğin ; Bu nedir ? Bu bir uçaktır.Facebook Google Twitter LinkedIn