ZEVKLİ AKIL OYUNLARI VE SATRANÇ | İlim Yayma Vakfı İrfan Okulları

       Bu dönem hızla devam eden beyin fırtınaları, karşılıklı yarışmalar, farklı zeka soruları ve karma zeka oyunlarıyla derslerimize devam ediyoruz. Satrançta şaşırtıcı taktikler geliştirebilen öğrencilerimiz başarılı oyunlarla kendilerini geliştirmeye devam ediyor. Çocuklarımızın sabır, saygı, empati , dikkat becerileri gelişirken düşünerek hareket etme becerileri de gelişiyor.
Asuman Sadıkoğlu
 

TÜRK ZEKA VE STRATEJİ OYUNU
MANGALA


Mangalanın popülerliği artıyor
Sultan Süleyman'ın Şehzade Mustafa ile oynadığı Mangala oyununun populerliği artıyor. Tarihi
araştırmalar Mangala oyununun Sakalar, Hunlar ve Göktürkler döneminde oynandığı gösteriyor.
2009 yılı itibariyle T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türk zeka ve strateji oyunu olarak
tescil edilen ve 2010 yılı itibari ile de T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda da oynanması
ve kulüplerinin kurulması uygun bulunan Mangala oyununun yakın gelecekte federasyonunun
kurulması için çalışmalar yapılıyor.
Mangala oyununu, her yaştan ve kültürden insanın rahatlıkla oynanabilmesi, popülerliğini koru -
masına katkı sağlıyor. Araştırmacı Philip Townshend'e göre bir toplumda, insanlarda en çok beğeni -
len ve örnek alınan niteliklerden şu yedisi Mangala oyunuyla ilgilidir:
1-Kurnazlık,
2-Uyanıklık,
3-Önceden görme,
4-Esneklik,
5-Direnme,
6-Sağgörü,
7-Bellek.

Günümüzde Mangala oyununun gençler arasında yaygınlaştırılması için, Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 81 ilde Mangala turnuvaları
düzenleniyor. Turnuvanın birincilerinin katılımıyla her yıl gerçekleştirilen ve bu yıl 2.cisi Antalya'da
düzenlenecek olan organizasyon 17-24 Nisan 2011 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

 

 

Facebook Google Twitter LinkedIn