İLERİ TEKNOLOJİ OKULU | Yetev ve İlim Yayma Vakfı İrfan Okulları

İLERİ TEKNOLOJİ OKULU

İlim Yayma Vakfı İrfan Okulları ve TÜBİTAK TÜSSİDE işbirliği ile tüm öğretim kademeleri için geliştirilen teknoloji alan yeterliliğini odağına alan disiplinler arası eğitim-öğretim programıdır. İleri Teknoloji Okulu'nda amacımız; düşünen, keşfeden, keşfettiklerini teknoloji ile harmanlayarak ülkemiz adına milli projeler üretebilen bireyler yetiştirmektir.

      

                                                                      

 

İLERİ TEKNOLOJİ DERS ÖĞRETİM PROGRAMI (TEKAY)

İleri Teknoloji Okulu Ders Öğretim Programı oluşturulurken bir öğrencinin teknoloji alanında hangi becerilere sahip olması gerektiği tespit edilmiş, “Teknoloji Alan Yeterliliği (TEKAY)” ne uygun ders konuları tasarlanmıştır.  Her anahtar yetkinlik dikkate alınarak teknoloji dersleri ve her dersin kendine özel hedef başarı ölçütleri belirlenmiş olup ders konuları ve içerikleri oluşturulmuştur.

TEKAY, 21. yüzyıl yetkinlikleri ve teknolojinin geleceği dikkate alınarak oluşturulan anahtar yetkinliklere göre şekillendirilmiş bir programdır. Bu anahtar yetkinlikler: “Bilgiyi Üretebilme Becerisi, Bilişimsel Düşünme ve Problem Çözme Becerisi, Tasarım ve Yenilik Geliştirme Becerisi, Teknoloji Kullanma Becerisi ve Öz Yönetim.” dir.

          

 

Doldurun çevrimiçi form.