İRFAN'DA EĞİTİM ÖĞRETİM


İrfan Eğitim Kurumlarında öğrencilerin keşfetme becerilerini ortaya çıkaran, bireysel farklılıklarını geliştiren, öğrenmeyi zevkli hale getiren, değerler algısını sağlam temellere oturtan, proje tabanlı modern öğretim yöntemleri benimsenmiştir. Eğitim öğretim çalışmalarımız Milli Eğitim Bakanlığı Müfredat Programları esas alınarak,  “İrfan Bakış Açısı” ile öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel, fiziksel gelişimleri ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak yapılandırılmıştır.

“İrfan”lı öğrenciler; yaşam boyu öğrenmeyi öğrenen gelişime açık, manevi ve ahlaki değerleri kazanmış, davranışlarına yansıtmış, akademik ve teknolojik açıdan yeterli, sorgulayıcı düşünme becerisi gelişmiş, geçmişiyle barışık ve geleceği şekillendirebilecek vizyona sahip, özgüven sahibi ve inisiyatif kullanan, duyarlı bireyler olarak yetişirler.

Her öğrenci yapabilir, başarabilir. Öğrenme sürecinin planlanmasında bireysel farklılıkların dikkate alınması, eğitmenlerin ilgisi, ailenin desteği başarıyı  arttırır. Fiziksel donanımlar ve eğitim-öğretim yöntemlerindeki çeşitlilikler öğrenmeyi ve öğretmeyi geliştirir, zevkli kılar. Öğrenciler tüm faaliyetlerimizin odağını oluşturur ve onların öğrenmeyi öğrenmesi temel hedeftir. Bu bakış açısıyla modern eğitim-öğretim ortamında öğrencileri çağın ötesine taşıyacak tüm etkinliklerin uygulanmasına olanak sağlayan en son teknoloji ile donatılan sınıflarımızda, dokunmatik ekranlı ve bilgisayarlı akıllı tahtalar bulunur.

Öğrencilerimiz, bilimsel gelişmeler doğrultusunda düzenlenen laboratuvarlar, sanat ve müzik atölyeleri, kütüphane ve bilgisayar destekli araştırma odaları, spor ve kültürel etkinlik alanları ile bilgi ve sosyal gereksinimlerini hızlı ve doğru bir şekilde karşılayabilecekleri ferah bir ortamda öğrenimlerini sürdürürler.

Eğitim-öğretim uygulamalarının her aşamasında velilerimizle etkin bir işbirliği sağlanır. Düzenlenen seminer, toplantı ve konferanslarla veli eğitimlerimiz gerçekleştirilir. Rehberlik birimimiz, öğrencilerin bireysel gelişimlerini ve farklılıklarını izler, yaş dönemlerine bağlı olarak yaşanabilecek sorunları önceden tespit edip çözmeyi ve doğru davranışların kazanılmasını hedefler.

 

Konu eksiği tespit edilen veya kazanım seviyesini aşanlar başta olmak üzere öğrencilerimizin; periyodik olarak, önceden planlanarak, ders öğretmeniyle gün sonunda yaptığı eğitim öğretimi destekleyen özgün bir çalışmadır.
Ortaokulda gün içi ders programına yerleştirilmiş saatlerde, küçük gruplara ayrılmış öğrencilerle, algı ve kavrama düzeylerini de dikkate alarak sistemli şekilde yapılan eğitim öğretim çalışmasıdır. Öğrencinin ilgi ve motivasyonunu canlı tutan grup ders sistemi alanında uzman öğretmenlerimizin desteği ile akademik gelişimi önemli oranda artırmaktadır. 

Ev ödevleri; anne-babalara çocukların okul yaşamıyla ilgilenmeleri için fırsat veren, öğrencilerin sorumluluk almalarını, hedeflenen bir konuda araştırma, inceleme, sonuç çıkarma alışkanlığı kazanabilmelerini ve derste öğrendiklerini pekiştirmelerini sağlayan çalışmalardır.

Ödevlerin; dersin öğretim amaçlarına ulaşılıp ulaşılmadığını kontrol etme, öğrencinin yardıma ihtiyacı olan alanları belirlemesine yardımcı olma, çocuklarının neler öğrendiklerini bildirmesi bakımından anne-babalara bilgi verme, öğrencileri ders dışı zamanlarda da akademik gelişime teşvik etme, öğrenme fırsatları sunma şeklinde sıralayabileceğimiz birçok etkisi vardır.

İlkokul ve ortaokulda ödevler seviye, yaş ve ödev mantığına uygun, sadece çoktan seçmeli soruları içermeyecek şekilde belirlenen ve web sayfasında ilan edilen gününde verilmektedir. Öğretmenlerimiz tarafından ayrı bir zaman diliminde kontrolü yapılan ödevler derste öğrencilerle birlikte çözülerek öğrenmenin pekiştirilmesi sağlanmaktadır.

Web sayfamızdaki sisteme düzenli olarak girilen, velilerimizin de görmesi amaçlanan ödevlerin yapılma durumu öğretmenlerimizce sıkı bir şekilde takip edilmektedir. Gerekli durumlarda ders öğretmeni, sınıf öğretmeni, rehber öğretmen, okul yönetimi ve aile işbirliği ile öğrenci yönlendirilmektedir.

Ortaokulda sınıf danışmanları, öğrencinin yaşam ve eğitim koçudur. Danışman öğretmenler öğrencilerin değer algıları, eğitim-öğretim başarıları, sosyal ilişkileri ve genel motivasyonları konularında destek olurlar.  Aile ve rehber öğretmenle işbirliği içinde gerekli çalışmaları en üst düzeyde ve özveriyle yaparlar. 

Ortaokul ve lise  öğrencilerimizin hafta sonunda akademik konularda desteklendiği, ulusal merkezi sınavlar için çalışmaların yapıldığı, birebir ilginin yoğunlaştığı eğitim öğretim çalışmasıdır.

Yapılan tüm faaliyetlerin gözlemlenmesi, kişilerin, olayların ve süreçlerin çeşitli özelliklere sahip olup olmadığına dair gözlem sonuçlarının sayısal sembollerle ifade edilmesi, bu sonuçların uygun ölçütlerle karşılaştırılması yoluyla bazı değer yargılarına ulaşılması olarak düşünülebilir.

Eğitim öğretim sürecinde ise ölçme değerlendirme; öğrencilerin bulundukları sınıf düzeyinde edinmeleri beklenen kazanım, bilgi ve beceri durumlarının tespit edilmesini, gelişimlerinin izlenmesini, iyileştirme gerektiren noktaların belirlenmesini, belirlenen eğitim hedeflerine ulaşılıp ulaşılamadığına karar verilmesini ve öğrencilerin doğru bir şekilde yönlendirilmesini amaçlar.

Bu kapsamda okullarımızda öğrencilerimizin hedeflenen öğrenme değerlerini hangi düzeyde kazandıkları geçerli, güvenilir ve objektif ölçme araçları kullanılarak belirlenir. Sonuçlar yorumlanarak gerekli çalışmalar yapılır.

    Genel anlamada yapılan ölçme değerlendirme uygulamaları;
♦  Çoktan seçmeli sınav uygulaması
♦  Yoruma dayalı (PISA, TIMSS) sınav uygulaması
♦  Yazılı sınav uygulaması
♦  Kazanım tespit sınav uygulaması
♦  Fiziksel yetenek testi uygulaması
♦  Anlamlı okuma ve okuma hızı takibi uygulaması
♦  Kitap analizi uygulaması
♦  Periyodik ödev uygulaması
♦  Ürün dosyası oluşturulması ve sunumu uygulaması olarak söylenebilir.

İlkokul düzeyindeki ölçme değerlendirme çalışmalarında öğrencilerimizi sınav kaygısına sürüklemeden, küçük yaşlardan itibaren "öğrenmeyi öğrenme" becerilerini geliştirerek; araştırıcı, sorun çözücü ve keşfedici niteliklerini artırmayı hedeflemekteyiz.  Bu düzeydeki çoktan seçmeli sınavlar ise öğrencilerin optik formla tanışması, belirli bir zamanda çok seçenek arasından doğru cevabı bulması ve doğru yere işaretlemesi amaçlı yapılmaktadır.
Ortaokul düzeyinde yazılı sınav uygulamalarıyla birlikte aşağıda belirtilen destekleyici çalışmalar yapılmaktadır.

♦  5. ve 6. sınıfta aylık periyotlarda çoktan seçmeli sorulardan, iki haftalık periyotlarda PISA ve TIMSS tarzı sorulardan sınav uygulaması,
♦  7. sınıfta iki haftalık periyotlarda çoktan seçmeli sorulardan sınav uygulaması,
♦  8. sınıflarda haftalık periyotlarda çoktan seçmeli sorulardan sınav uygulaması, TEOG Sınavından iki hafta önce yoğunlaştırılmış çalışma döneminde her gün çoktan seçmeli sorulardan sınav uygulaması,
♦  Tüm çoktan seçmeli sınav uygulamalarının küçük öğrenci gruplarında detaylı değerlendirmesinin yapılması,
♦  Sınav sonuçlarının analiz edilerek zümre öğretmenlerine, öğrenciye, veliye bilgi verilmesi,
♦  Öğrencinin sınıf öğretmeni ve rehberlik birimi tarafından yapılan motivasyon çalışmasıyla desteklenmesi, çalışma programı hazırlanması

İrfan Eğitim Kurumları olarak hizmet vermeye başladığımız ilk günden bu yana her bireyin okuma kültürü içinde yoğrulması adına elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ve bu gayretimiz her geçen gün ivme kazanmaya devam ediyor. Çünkü okumanın bir yaşam biçimi olduğunu düşünüyor, yolu okumadan geçmeyen bir günün bile ziyan olduğu gerçeğini savunuyoruz. Bu noktada öğrencilerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimiz ve hatta idari kadromuzdan gerekli hassasiyeti ve desteği görüyoruz, çalışmalarımızı işbirliği içinde yürütüyoruz. Çünkü okumak, yaşamaktır; biliyoruz.

Türkçe Zümresi olarak adım adım ilerlediğimiz bu yolda ana hatlarıyla değil tüm detaylarıyla bireyi ve okuma alışkanlıklarını ele alıyoruz. Bu bağlamda her sınıf düzeyinde o yaş grubuna uygun bir okuma programı uyguluyoruz. Bu programın şevk ve heyecanla ilerlemesi adına sürpriz ödüllendirmeleri kullanıyoruz ve eğitim yılı sonunda her sınıf düzeyinde okuma süreci en düzenli ilerleyen öğrencilerimize altın ödülü takdim ediyoruz. Okuma kültürünü bir bütün olarak her bir gönüle, her bir aileye, her bir ocağa ışık ışık yaymayı hedefliyoruz. Öğrencilerimizle takip ettiğimiz kitap listelerini velilerimizin de okumasını arzu ediyoruz. Kitap deryasında yüzmek istiyoruz, bize katılmaya ne dersiniz? Cevabınız “Evet” ise dünyamıza hoş geldiniz.

♦  Söyleşi ve Paneller
♦  Milli Bayram Kutlamaları
♦  Yıl Sonu Gösterileri
♦  Dil Festivalleri
♦  Kulüplerin Gösterileri
♦  Konserler