Değerler Eğitimi | İrfan Okulları

Kuruculuğunu İlim Yayma Vakfı’nın yaptığı okullarımızda, vakıf senedinde yer alan “ülkemize ve insanlığa hayırlı ve faydalı nesiller yetiştirmek” gayesine uygun olarak topluma ‘inançlı, irfanlı, erdemli ve nitelikli bireylerin’ kazandırılması hedeflenmektedir. Bu çerçevede okulumuzun takip ettiği eğitim anlayışında şu üç alandaki çalışmalar önem arz etmektedir.

Değerler Eğitimi
Değerler eğitimi kapsamında öğrencilerimizin dinsel ve evrensel değerler konusunda teorik ve pratik kazanımlar elde etmeleri sağlanmaktadır. Bu çerçevede oluşturulan “Her aya bir değer” programı ile bütün öğretmenlerimiz kendi derslerinde de ayın değerini işlemektedirler. Her bir branştaki değerlerimizin hayata yansıyan kısımlarının vaka metoduyla işlenmesi, drama etkinlikleri ve geziler ile içselleştirilmesi, hayata yansıtılması ve davranış haline getirilmesi sağlanmaktadır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Milli Eğitim Bakanlığı programı çerçevesinde Din Kültürü ve Ahlâk bilgisi, Kur’an-ı Kerim ve Siyer-i Nebi dersleri işlenmektedir. Ayrıca öğrencilerimize 5. sınıfta ‘İleri Düzey Kur’an-ı Kerim’ eğitimi alma imkânı sunulmakta, bu sayede hafızlık alt yapısı oluşturulmaktadır.

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler
Okul genelinde ve sınıflarda yapılan etkinlikler değerler eğitimiyle bağlantılı olarak planlanmakta; bu amaca uygun olarak geziler, pano ve sanat çalışmaları, gösteriler, anma toplantıları gerçekleştirilmektedir.

Okulumuzun özgün değerler eğitimi çalışmaları arasında öğrencilerimizin mezuniyet beratlarının 57. Alay Şehitliği’nde, Çanakkale şehitleri huzurunda verilmesi yer almakta, bunun yanı sıra Eyüp Sultan Camii’nde sabah namazı programı, kandil ve ramazan etkinlikleri gibi benzer diğer etkinlikler öğrencilerimizin maneviyatlarını artırıcı birer atmosfer oluşturmaktadır.

Doldurun çevrimiçi form.