Erdem Akademi | Yetev ve İlim Yayma Vakfı İrfan Okulları

ERDEM AKADEMİ

İlim Yayma Vakfı İrfan Okulları’nın tüm eğitim çalışmalarını düzenleyen birimidir. Erdem Akademi;  idari kadromuza, öğretmenlerimize, velilerimize ve öğrencilerimize yönelik eğitim, seminer ve konferanslar düzenlenmektedir.

Erdem Akademi, gerçekleştirdiği tüm organizasyonlar sayesinde, güçlü çalışanların, bilinçli ailelerin, erdemli öğretmenlerin ve irfanlı nesillerin oluşmasına katkı sağlamaktadır.

Yeni dönem Anne Okulu, Baba Okulu ve Ailede Değerler Atölyesi eğitimlerimizin konu başlıklarını görmek için tıklayınız.

 

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BABA OKULU - 2

''Baba Candır''

HEDEF KİTLE: Babalar

PROJEYİ UYGULAYAN BİRİM: Erdem Akademi Koordinatörlüğü

FAALİYET YERİ: ATAKENT KAMPÜSÜ

BAŞVURU VE KAYIT: Eğitim programımız 26 Kasım 2018 tarihi itibariyle başlamıştır. Ancak katılmak isteyen babalarımız olursa eğitim devam ederken kayıtlarımız hala devam etmektedir. Kayıt için Erdem Akademi Koordinatörümüz Mehmet Gürdaş’a e-posta ile talebinizi bildirmeniz gerekmektedir.

E-posta: mehmetgurdas@erdemas.com.tr Telefon: 0505 811 65 65 

EĞİTİMİN AMACI:

Babalar özellikle aile içerisinde aktif rol almada yetersiz kalıyor. Bu eğitim vasıtasıyla,  babaların çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda bilgi ve becerilerini artırılması, ailede daha aktif rol almalarının sağlanması amaçlanmaktadır.

EĞİTİMİN HEDEFİ:      

Eğitimli baba aracılığıyla, sevgi dolu, erdemli, mutlu, başarılı, etkili ve üretken nesiller yetişmesine vesile olmak.

Aile bütünlüğünü tehdit eden yeni gelişmelere karşı aile üyeleri arasında farkındalık sağlamak.

Yaşanan psikososyal sorunların çözümünde ailenin ve özelliklede babanın etkinliğini artırmak. Bu bağlamda yapılacak analizlerle baba rolünde farkındalık oluşturmak.

EĞİTİMİN SOMUT ÇIKTILARI:

Babalar çocuk gelişiminde babanın rolünün, öneminin farkına varacaklar

Çocuklarıyla daha çok kaliteli ve sağlıklı zaman geçirecekler

Çocuklarıyla sağlıklı ilişkiler kuracaklar.

Babalar çocuklarının gelişim dönemlerini bilecekler

Babalar çocuklarının gelişimlerini nasıl destekleyeceklerini öğrenecekler

Bu eğitimle babalar; özgüvene ve olumlu benlik imajına sahip olacak, duygularını yönetebilecektir.

İnsan ilişkilerinde SEVGİ VE ERDEM odaklı davranabilecek, problem çözme yetenekleri gelişmiş olacaktır.

Şiddeti üreten temel eğitim tarzları, sağlıksız ve örseleyici ana baba tutum ve yaklaşımları yerlerini özgürlük, hoşgörü, sevgi, sorumluluk ve dayanışma kültürünü yapılandıran bilinçli tutum ve davranışlara bırakacaktır                                                                            

BABA OKULU EĞİTİM PROGRAMI

1.HAFTA

İLETİŞİM BECERİLERİ

-İletişim ve ilişki

-İlişkide ve farklı yaşlarda iletişimde zamanı planlama

-Sözlü ve sözsüz iletişim

-Eşler arası iletişim ve aile içi iletişime etkisi

EĞİTİM TARİHİ:26.11.2018                

SAAT ARALIĞI: 19.30-21.30

2.HAFTA

HAYATI BİRLİKTE YÜRÜMEK
-İnsan ihtiyaçları nelerdir?
-Baba olmak
-Aile yaşam döngüsü
-Baba çocuk karşısında nasıl durmalı

EĞİTİM TARİHİ:06.12.2018   

SAAT ARALIĞI:19.30-21.30

3.HAFTA

AİLE TUTUMLARI

-Olumsuz aile tutumları ve sonuçları

-Yetkin tutum

-Sınır ve kural belirlemede babanın rolü

EĞİTİM TARİHİ:13.12.2018

SAAT ARALIĞI: 19.30-21.30

4.HAFTA

ÇOCUK YETİŞTİRMEDE RİSKLİ DURUMLAR

-Risk ne demektir?

-Gelişim basamaklarına göre risk takvimi

-Riskler karşısında ailenin yapabilecekleri

EĞİTİM TARİHİ:20.12.2018   

SAAT ARALIĞI: 19.30-21.30

5.HAFTA

OLUMLU DAVRANIŞ KAZANDIRMA

-Davranış kazandırma yöntemleri

-Eleştiri ve takdirin davranışlara etkisi

-Alışkanlıklar nasıl kazandırılır?

EĞİTİM TARİHİ:27.12.2018   

SAAT ARALIĞI: 19.30-21.30

6.HAFTA

ÇATIŞMA ÇÖZME BECERİLERİ

-Çatışmanın tanımı ve çatışma türleri

-Çatışmanın akışı

-Çatışma çözme basamakları

-İlişki stratejileri

-Öfke kontrolü

EĞİTİM TARİHİ:04.01.2019

SAAT ARALIĞI: 19.30-21.30                       

7.HAFTA

ÇOCUKLARI GELECEĞE HAZIRLAMAK

-Gelecek planlaması nedir?

-Geleceği planlamada karşılaşılan güçlükler

-Geleceğe umutla bakabilmek

EĞİTİM TARİHİ:11.01.2019

SAAT ARALIĞI: 19.30-21.30                           

8.HAFTA

ERGENLİK DÖNEMİ

-Gelişim alanları ve ergenlik dönemi

-Ergenlikte bedensel gelişim

-Ergenlikte zihinsel gelişim

-Ergenlikte duygusal gelişim

-Ergenlikte sosyal gelişim

-Ergenlikte babanın rolü

EĞİTİM TARİHİ:18.01.2019   

SAAT ARALIĞI: 19.30-21.30      

 • Program esnasında katılımcıların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak değişiklikler yapılabilir.                

KONU: AİLEDE DEĞERLER EĞİTİMİ
Hedef Kitle : Veliler,Öğretmenler,Personel
Eğitimci : DR Bilal YORULMAZ
Projeyi Uygulayan Birim: Erdem Akademi Koordinatörlüğü
Seminer Tarihi : 25.10.2018 Perşembe
Seminer Saati : 19.45-21.00 Arası
Seminer Yeri : Atakent Konferans Salonu 


Seminerin Amacı
Çocukların ahlaki gelişiminde en önemli dönem 0-6 yaş dönemidir. İnsan şahsiyetinin yaklaşık %60’ı bu dönemde şekillenmektedir. Dolayısıyla 0-6 yaş dönemi ahlak eğitimi için büyük önem arz etmektedir. Bu dönemde çocuğun tek eğitimcisi ailedir. Sonraki yıllarda okul bir eğitim kurumu olarak çocuğun hayatında yer alsa da insan hayatının sonuna kadar onu şekillendiren yegane kurum ailedir. Bu bakımdan değer eğitiminde en büyük rol aileye düşmektedir. Bu seminerin amacı bir insanın hayatındaki en büyük değer,ahlak eğitimcileri olan anne babalara ailede değer,ahlak eğitimi vermenin temel ilkelerini aktarmaktır. 


Seminerin Muhtevası

 • Ailede Değerler Eğitimi Semineri Konuları
 • Değer eğitimi açısından ailenin rolü ve önemi nedir?
 • Ailede verilen değer eğitiminde medya, okul ve akranların etkisi nedir?
 • Çocuğun ahlak eğitimine ne zaman başlanmalı? Doğumdan sonra mı doğumdan önce mi yoksa evlenmeden önce mi?
 • Ahlakımız üzerinde genlerin etkisi yüzde kaçtır?
 • İçine kapanık, sosyal ve zor mizaca sahip çocuklara ahlak eğitimi verirken nasıl davranılmalı?
 • Değerler eğitimine uygun bir aile ortamı nasıl sağlanır? (Aile bütünlüğü, aile içi iletişim, nitelikli beraberlik)
 • Hangi ebeveyn tutumuna sahipsiniz? İlgisiz/serbest/otoriter/koruyucu/demokratik. 
 • Ebeveyn tutumları değer eğitimine nasıl etki eder?
 • Değer eğitiminde hangi disiplin stratejileri kullanılabilir. Güç kullanma/sevgiden mahrum etme/empati ve muhakeme.
 • Değer eğitiminde nasihatin etkisi var mıdır?
 • Değer eğitiminde model olmanın önemi nedir?
 • Değer eğitiminde olumlu davranışları onaylamanın etkisi nedir?
 • Değer eğitiminde medyanın zararlı etkileri nelerdir? Bunlardan nasıl sakınabiliriz?
 • Ailede değer eğitiminde kullanılabilecek yöntem ve etkinlikler nelerdir? Film okuma/Örnek olay incelemesi/problem
 •  

  Seminer Sonunda Elde Edilecek Kazanımlar
  Seminere katılan veliler, 
  Yaşlara göre değer eğitimi verirken dikkat edilmesi gereken hususları öğrenecekler,
  Hangi tür ebeveyn tutumuna sahip olduklarının bilincine varacaklar,
  Değer eğitiminde kullanılabilecek disiplin stratejilerini öğrenecekler,
  Değer eğitiminde nasihat, model olma ve onaylamanın rölünü ve etkisini görecekler,
  Medyanın değer eğitimi üzerindeki etkileri hakkında farkındalığa sahip olacaklar,
  Ailede değer eğitimi verirken kullanılabilecek yöntem ve teknikler hakkında bilgi sahibi olacaklardır. 

  Doldurun çevrimiçi form.