Kagan | İrfan Okulları

HER DERSE KATILAN, ÖZGÜVEN SAHİBİ NESİLLER İRFAN’DA!
Öğrenci Merkezli Öğretim Yöntemi

Kagan İşbirlikli Öğrenme Metodu Nedir?

Kagan, bilgiyi kalıcı hale getiren, sınıfta olumlu bir atmosfer sağlayan ve öğrencilerin derse veya aktivitelere mutlaka katılmasını sağlayan akademik ve bilimsel temelleri üzerine oturtulmuş öğrenme metodudur.

NEDEN KAGAN?

Geleneksel Öğretim
 Öğretmen otoritedir.
 Öğretmen; soruyu sorar, cevaplayacak kişiyi seçer.
 Ezbere dayalı, merak duygusunu körelten, sorgulatmayan bir yöntemdir.
 Öğrenciler arasında rekabet vardır.

 

Öğrenci Merkezli Öğretim
 Öğretmen rehberdir.
 Soruyu öğrenciler birbirlerine sorar, cevabı birbirlerine verirler.
 Fikir alışverişi ile yaratıcı düşünceyi, sorgulamayı geliştiren bir yöntemdir.
 Öğrenciler arasında işbirliği vardır.

 

Kagan İşbirlikli Öğrenme Metodu Nasıl Uygulanır?
Kagan’ın uygulanması için belirlenmiş yöntemler vardır. Bu yöntemler, öğretmenler tarafından tüm derslerde uygulanabilmektedir.

 

Kagan İşbirlikli Öğrenme Metodunun Katkıları
 Öğrencilerde akademik başarının artması,
 Öğrencilerde özgüven artışı,
 Öğrencilerin sosyal becerilerinin ve şahsiyetinin gelişmesi,
 Merak duygusunun ve yaratıcı düşüncenin gelişmesi,
 Takım çalışmasına yatkınlığın artması,
 Daha az disiplin problemi,
 Daha olumlu sınıf atmosferi.

 

Doldurun çevrimiçi form.