Rehberlik Uygulamaları | İlim Yayma Vakfı İrfan Okulları

REHBERLİK UYGULAMALARI

İlim Yayma Vakfı İrfan Okullarında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, öğrencilerimizin kendini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini geliştirmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum sağlaması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için, uzman kadromuz tarafından öğrencilerimize sunulan psikolojik hizmetlerdir.

Rehberlik yardımı sadece sorunu olan öğrencilere verilen bir hizmet değildir. Her öğrencimiz bizim için tek ve özeldir.

 

Her birey seçme özgürlüğüne sahiptir. İnsan saygıya değer bir varlıktır. Bu ilkeyle hareket eden  “İrfan Okulları Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi” bütün öğrencilerini eşit kabul eder, onlara değer verir ve özen gösterir. ÇÜNKÜ İNSAN DEĞERLİDİR.

 

Rehberlik hizmetleri, birinci derecede bireyi hedef alır. Bireyin iç dünyasının daha iyi anlaşılması amacını güder. Bu amaçla yıl içerisinde tüm öğrencilerimizle sistematik olarak bireysel görüşmeler ve grup rehberliği çalışmaları yapar.

 

İrfan Okulları Rehberlik Birimi tüm öğrencilere ve velilere açık bir hizmettir. Bu nedenle Rehberlik Birimimizden yardım isteyen tüm öğrenci ve velilerimiz istedikleri her an bu hizmetten yararlanabilir. 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Sistemimiz
 Sınıf İçi Gözlem.
 Aile ve Çocuğu Tanıma Amaçlı Ön Görüşme.
 Test ve Envanter Uygulamaları.
 Aile ve Öğretmen İşbirliğinde Danışmanlık.
 Merkezi Sınavlara Yönelik Akademik Danışmanlık ve Öğrenci Koçluğu.

 

Okullarımızda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık kapsamında aşağıdaki çalışmalar uygulanmaktadır.

 

Anaokulu,1.sınıf ve 5. sınıfa yeni başlayan bununla birlikte ara sınıflardan nakille gelen öğrencilerimizin okula kolay uyum sağlaması, okulunu sevmesi ve olumlu yaşam becerilerini kazanması amacıyla eğitim-öğretimimize oryantasyon dönemi çalışmaları ile başlanmaktadır.

 

Oryantasyon çalışmaları kapsamında öğrencilerimizle bireysel tanışma amaçlı rehberlik görüşmesi yapılarak, okulumuzun fiziksel, sosyal alanları, okul kuralları ve başarıları ile ilgili bilgilendirme yapılmakta ve okulumuz gezdirilmektedir. Ayrıca eğitim döneminin başlamasıyla birlikte öğrencinin sınıfta diğer arkadaşlarıyla kaynaşması gerçekleştirilerek  öğrencinin sınıfa adaptasyonu sağlanmaktadır.

Aile, eğitim sürecinin temel taşlarından biridir. Bu düşünceyle; psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü, öğretmenler, veliler ve öğrenciler arasındaki iletişimin sağlıklı yürümesine önem verir ve velileri bilgilendirip öğrencilerin gelişimini desteklemek üzere seminerler düzenler.

Öğrencinin; ailenin de etkisi olduğu düşünülen sorunlarında, sorunun aşılması amacıyla yapılan, ihtiyaç dahilinde rutin hale gelecek görüşmeler şeklinde düzenlenmektedir.       

Bu çalışma aşağıdaki maddeleri kapsamaktadır.

  • Bireyi tanıma, meslek alanlarını tanıtma, uygun mesleği  seçme konusunda  yardımcı olmak, kişisel nitelikleri ile mesleklerin gerektirdiği özellikler  arasında bağ kurup ona göre öğrenciyi yönlendirme
  • Mesleki eğilim anketi
  • Meslek tanıtım seminerleri
  • Bireysel görüşmelerle çocuğun ilgisine, isteğine, başarısına ve yeteneğine uygun meslek tercihi yapmasına yardımcı olmak.

Grupla psikolojik danışmanlık çalışmalarında öğrencilerin belirlenmiş bir konuda duygu ve düşüncelerini keşfetmeleri ve bunları ifade edebilmeleri amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Bu modelde paylaşım esastır. Çocuklar sorunlarına yönelik çözümleri birlikte oluşturmaya teşvik edilir.

Enneagram (mizaç merkezli kişilik modeli) dikkate alınarak hazırlanmış bir rehberlik hizmetidir.

Sene başında yeni kayıt olan öğrencilere ve velilere uygulanan Mizaç Testi ile bir rapor sunulmaktadır. Bu çalışma sayesinde hem öğrenci hem de veliler kendi mizacını öğrenerek birçok alanda daha iyi gelişim gösterir ve aile iletişimi sağlıklı bir boyuta ulaşır.

-Çocukların farklılıklarını anlamayı ve bu farklılığa uygun yönlendirmelerin yapıldığı çeşitli çalışmalar içerir.

-Her çocuğun kendi potansiyellerini net bir şekilde ortaya koyar.

-Eğitim sürecinin tüm paydaşlarına çocuk hakkında detaylı bilgi sunar.

-Çocukların kendilerini tanımaları ve buna uygun iyileştirici ve geliştirici faaliyetlerde bulunmalarına kapı açar.  

Giriş paneli için tıklayınız.

Öğrenciye Katkıları

-Kendi kabiliyetlerini ve eğilimlerini fark edebilme
-Kendi mizacını ve buna bağlı kişilik yapısını bilebilme
-Kendi mizacının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi gerekli yönlerini fark edebilme
-Mizacına uygun çalışmalar yapabilme
-Motivasyon noktalarını bilme ve buna uygun olarak daha verimli çalışabilme
-Daha başarılı olabileceği alanları bilme ve buna yönelebilme
-Arkadaşlarındaki farklılıkları normal görüp daha kolay kabullenebilme
-Kendisi ve çevresi ile daha sağlıklı iletişim kurabilme

Veliye Katkıları

-Çocuğunu daha iyi tanıyabilme
-Çocuğunun beklentilerini daha iyi anlayabilme
-Çocuğunun ne ile motive olduğunu bilme
-Çocuğunun potansiyel kabiliyetlerini ve geliştirmesi gerekli yönlerini bilme
-Çocuğunun potansiyel risklerini ve iyileştirmesi gerekli yönlerini bilme
-Çocuğunu daha nitelikli destekleyebilme
-Daha sağlıklı ve verimli bir aile içi iletişim imkânı bulabilme

Doldurun çevrimiçi form.