Yabancı Dil Eğitimi | İlim Yayma Vakfı İrfan Okulları

Türkiye’de yıllardır yabancı dil öğretiminde geleneksel bir yol olan dil bilgisi öğretimine odaklanılmaktadır. Biz İlim Yayma Vakıf İrfan Okullarında bunu değiştirmenin zamanının geldiğini düşündük. Sadece dilbilgisine odaklanan ders kitapları üzerinden değil, öğrencilere dili keşfetmenin yolunu açarak İngilizce dilinde aktif olmalarını sağlıyor ve dil eğitiminde öğrencilerimizin global bir bakış açısı kazanmalarını hedefliyoruz.

Bu metod ile İngilizce eğitimi için anaokulundan liseye kadar kullanılan  non-ELT kitaplar, İngiltere  ve Amerika’da okutulan kitaplar arasından dikkatli bir şekilde seçilmiştir.  Seçilen her bir kitabın ana mesajı oldukça önemli olup ayrıca bu kitaplarda öğrencilerin ilgisini çeken, basit ve tekrarlayan bir dil olması tercih edilmiştir.

Öğrenciler İlim Yayma Vakfı İrfan Okulları’ndan İngilizce eğitimi sayesinde özgüven sahibi olarak mezun olurlar. Bu evrensel dili kullanabilecekleri, geliştirebilecekleri ve bilgilerini arttırabilecekleri sağlam temel bir bilgiye sahip olurlar. 

İlkokul, Ortaokul ve Lisede İngilizce Eğitimi
Dil öğreniminin doğal sürecini göz önünde bulundurarak 4 aşamada gerçekleşen bir dil eğitimi sistemimiz vardır.

1.Aşama: Dil Edinimi
Öğrenciler kendilerini iyi hissedene kadar birçok sayıda  dinleme ve tekrar etme çalışmaları yaparlar.

2.Aşama: Okuma ve Dinleme
Öğrenciler okumaya ve dinlemeye devam ederken, öğrenciler orijinal cümle yazmaya ve dil üretiminde özgüven sahibi olmaya cesaretlendirilirler.  Kendi cümlelerini yazarak, dilin nasıl işlediğini daha iyi anlarlar. Öğrenciler partnerleriyle ve gruplarıyla konuşarak özgüvenlerini arttırırlar.  

3.Aşama: Yazma ve Konuşma
Okumaya ve dinlemeye devam ederken, öğrenciler bir yandan da yazma becerilerini geliştirmeye  ve yazılı dili sözlü dile dönüştürmeye teşvik edilirler. Sözlü sunumlar yapmaya ve bireysel olarak konuşmaya cesaretlendirilirler.

4.Aşama: Okuma, Dinleme, Yazma ve Konuşma
İngilizce’yi anlamalarına imkan vererek ve özgüvenli bir şekilde ve özgürce İngilizce üreterek  birleştirilir.

Anaokullarımızda Çift Dilli Eğitim
İki dili duyan çocuk, bu iki dili de anlayarak büyür. Erken yaşta yabancı dil öğrenimi çocuğun zeka kapasitesini de geliştirir. Küçük yaşta yabancı dil öğrenmeye başlayan çocuk, dil kavramının varlığını hissettiği için ana dilini daha iyi anlar.Yabancı dil öğrenme sürecinde çocuk, oyunlarla eğlenerek dil öğrenir.

Çift dilli eğitimimizde çocuklarımızın hayatlarının en verimli yıllarını, büyük avantajı kaçırmalarına izin vermemek, oyunlarla, doğru yöntem ve kişilerle etkileşim halinde onları bu yaşlarda yabancı dil ile tanıştırmak, çocuklarımızın gelecekte yabancı topluluklar önünde büyük bir güven ve rahatlıkla yabancı dile hakim olmalarını sağlayacaktır.

Minik öğrencilerimize haftanın 25 saati İngilizce eğitim ve 15 saati Türkçe eğitim veriyoruz. Türkçe eğitiminin 5 saati ise Değerler Eğitimini kapsıyor. Müzik, Resim ve Beden derslerinde de iki dilde eğitim veriyoruz.

Doldurun çevrimiçi form.