Yabancı Dil Eğitimi | Yetev ve İlim Yayma Vakfı İrfan Okulları

‘Dil öğrenimi’ kavramından çok ‘dil edinimi’ üzerinde durarak oluşturduğumuz öğretim programında hedefimiz; öğrencilerimizin kendilerini İngilizce olarak rahat ve akıcı bir şekilde sözlü ve yazılı ifade edebilmelerini sağlamaktır.

Anaokulundan liseye kadar, İngilizce derslerinde özgün ders içerikleri, non-ELT hikayeler, İngilizce dijital oyunlar ve okuma platformları kullanılmakta, aktif konuşma ortamları sağlayan ve dili keşfetmenin yolunu açan etkinlik ve ürün odaklı dersler işlenmektedir.

Anaokulunda Çift Dilli Eğitim
Çift dilli eğitimimizde, öğrencilerimiz sürekli etkileşim içindedir ve oyun temelli etkinliklerle yoğun İngilizce eğitimi görürler.

Dil Edinim Sürecinde
  Özgün dil içerikleri,
 Doğal yaşam içinde yer alan diyaloglar ve rutinler,
  Dijital materyallerle desteklenen alıştırmalar kullanılmaktadır.

İlkokul, Ortaokul ve Lisede İngilizce Çalışmalarımız
 CEFR (Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi) referans alınarak kazanım ve dil becerileri planlamaları yapılır.
 Uygulanan dil düzeyi belirleme sınavı ile ihtiyaçlar tespit edilir.
 İhtiyaçlar doğrultusunda seçilen materyaller, özgün içerikler hazırlanarak desteklenir.
 Öğrencilerin aktif katılımını sağlayan ve dil edinim süreçlerini hızlandıran sınıf içi etkinlikler, evde takip edilecek etkinlikler ve ders dışı etkinlikler uygulanır.
 Farklılaştırılmış eğitime destek veren dijital okuma ve dinleme platformları sayesinde hikaye, çizgi film, film, roman ve makalelerden faydalanılır.
 Sadece sınıf ortamı ve derslikler değil, okulun her alanı öğrenme mekanı olarak ele alınır ve ders tasarımları yapılır. Gerekli durumlarda bahçede, laboratuvarlarda, konferans salonunda, spor salonunda, kantin veya atölyelerde simülasyonlarla dil yaşatılarak pratik yaptırılır.
 Ayrıca 5. Sınıfa geçen öğrencilerimiz yabancı dil ağırlıklı okuma seçeneğine sahiplerdir.

Doldurun çevrimiçi form.