Hakkımızda | İrfan Okulları

TARİHÇE

Eğitimin her kademesindeki öğrencilere ihtiyaçları doğrultusunda destek olmak, anaokulundan üniversiteye her seviyede okul açmak, yurt, kütüphane ve kurs binaları kurmak, ilmi çalışmalar, kongre ve konferanslar düzenlemek ve bu sayede milletimizin irfanına yatırım yapmak gayesiyle 1951 yılında İlim Yayma Cemiyeti, 1973 yılında da İlim Yayma Vakfı kurulmuştur.

Temel faaliyeti eğitim-öğretim hizmetleri alanında kurumlar kurmak ve bu kurumları geliştirmek olan İlim Yayma Vakfı, “Anaokulundan Üniversiteye” Milli, İlmi, İrfani bir eğitim anlayışıyla ilk olarak 1998 yılında İstanbul Ümraniye’de ilkokul ve ortaokul kademelerinde hizmet veren İrfan Okulları’nı açmıştır.

Daha sonraki yirmi yıllık süreçte İlim Yayma Vakfı İrfan Okulları sırasıyla Madenler, Güngören ve Samsun kampüslerinde de anaokulundan lise kademesine kadar her sınıf seviyesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

İYV İrfan Okulları olarak 2020 yılı itibari ile Yenidoğu Okulları ve Palet Okulları’na sahip YETEV ( Yeni Türkiye Eğitim Vakfı) ile işbirliğine gidilmiştir. Bu sayede eğitim yolculuğuna tek çatı altında devam edecek olan köklü okullarımız, kendi özerk yapılarını koruyarak, sahip oldukları güçlü yönleri ve kadim birikimleri ile birbirlerine destek olmaktadırlar.

Misyon

İlim Yayma Vakfı İrfan Okulları olarak misyonumuz; milli ve manevi değerlerinin bilincinde, bilgi ve birikimlerini tüm insanlık yararına kullanan, üretken ve erdemli bireyler yetiştirmektir.

Vizyon

Yaradılış gayesinin özüne vakıf, şahsiyeti ve ahlâkı ile toplum içerisinde örnek birey olarak gösterilecek öğrencileri yetiştiren; erdemli, yenilikçi bir eğitim kurumu olmaktır. 

      

Eğitim-Öğretim Felsefemiz

Öğrencilerimizin;

Eğitim öğretim faaliyetlerinin desteğiyle yaradılış gayelerine vakıf olmalarını sağlamak, 

Hayata dair merak düzeylerini arttırmak,

Gelecekte insanlığın yararına, milli ve yerli teknolojileri üretmelerine imkân sağlayacak akademik ve aklî donanımı kazandırmak,

Farklı toplumlarla ilişki kurabilecek düzeyde yabancı dil öğrenmelerini sağlamak,

Bireysel farklılıklarını keşfetmek ve bu farklı yönlerini geliştirmek,

Hayatı anlamak için okulu ‘’zevkle’’ öğrenilen yer olarak benimsemelerini sağlamak,

Modern öğretim ve teknik imkânların desteği ile çok yönlü bir öğrenme ortamı sağlamak,

Teknoloji sınıfları, laboratuvar, atölye ve kütüphane ortamları ile yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini desteklemek,

Sadece akademik düzeyde değil, mizaçlarını ve zihinsel gelişimlerini de takip ederek öğretim süreçlerine etkin rehberlik uygulamaları ile katkı sağlamaktır.