GELECEĞİN KAŞİFLERİ İLERİ TEKNOLOJİ OKULU’NDA YETİŞİYOR | İrfan Okulları
GELECEĞİN KAŞİFLERİ İLERİ TEKNOLOJİ OKULU’NDA YETİŞİYOR

İleri Teknoloji Okulu; İlim Yayma Vakfı İrfan Okulları ve TÜBİTAK TÜSSİDE işbirliği ile 21. yüzyıl yetkinliklerini odağına alan eğitim-öğretim programıdır.

Programın amacı çağının gelişmelerini takip eden ve ülkemiz adına faydalı çalışmalara imza atacak ilim, irfan sahibi gençler yetiştirmektir. İYV İrfan Okulları’nda ‘İleri Teknoloji Okulu’ programı kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki sınıflarda 2018-2019 eğitim öğretim yılı itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı müfredat derslerine ek olarak teknoloji dersleri işlenmeye başlanmıştır.

İlim Yayma Vakfı İrfan Okulları Genel Müdürü Ahmet Kerim Nalbant İleri Teknoloji Okulu programı ile ilgili şöyle açıklamalarda bulundu: ‘’ Türkiye; eğitim süresi en uzun ülkelerden birisi. Ortalama 20 yıl boyunca eğitim görüyoruz. Ancak eğitimde gördüklerimizi iş hayatında kullanma oranımız oldukça düşük. Dolayısıyla bu tablo bizi eğitim sisteminde yeni bir sistem geliştirmeye itmiştir. 2018-2019 eğitim öğretim dönemi itibari ile TÜBİTAK TÜSSİDE işbirliğinde, başta lise olmak üzere ilkokul ve ortaokul seviyelerinde de uygulanan teknoloji alanında yeterliliği odağına ala eğitim –öğretim programı İleri Teknoloji Okulu Programını geliştirdik ve geleceğin kaşiflerini de bu program ile yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca okullarımızın duvarlarını teknolojiye, bilime ve ilime yön vermiş insanların hayatlarını aktardığımız interaktif duvarlara dönüştürerek, sınıflarımıza onların isimlerini vererek, öğrencilerimizin keşfetme duygularını dinamik tutuyoruz.’’

 

Projenin bir senelik eğitim öğretim programında; ilkokul ve ortaokul seviyesindeki her sınıf Mühendislik ve Teknoloji, lise seviyesindeki sınıflar Programlama, Mekatronik Sistemleri, Tasarım ve Üretim, Teknolojik Yaşam, Bilim, Teknoloji ve Yenilik derslerini görmektedir.

İYV İrfan Okulları Fen ve Teknoloji Lisesinde okuyan öğrenciler bu program kapsamında sadece okulda değil okul dışında da TEKNOFEST, Cezeri Müzesi Gezisi ve Girişimcilik Zirvesi gibi birçok ilgili sosyal faaliyetin içerisinde bulunmaktadır. Bunlara ek olarak öğrenciler MATE ROV Su Altı Araç Yarışması gibi çeşitli yarışmalara da hazırlanmakta, İrfan Teknoloji ve Bilim Şenliklerinde derslerde geliştirdikleri projeleri ebeveynlerine sergileme imkanı bulmaktadır.

Programının öğrenciler üzerindeki yansımasını analiz eden bir veli İleri Teknoloji Okulu ile ilgili yorumlarında öğrencisinin hem yaratıcı düşünme becerisinin hem de takım çalışmasına yatkınlığının arttığını şu sözlerle ifade ediyor: ‘’ “Teknoloji derslerinde alınan eğitimden sonra çocuğumuzda en çok takım-işbirliği ruhunun ortaya çıktığını gözlemledik. Takım çalışmasının yanında bir de çocuğumuzun analitik bakış açısını kazandığını gördük. Bu bakış açısını kazandığını evde bizlere sorduğu sorularla ispatladı. Dolayısıyla günlük yaşantısında bu derslerin etkileri hissediliyor. Eskiden çevresine daha yüzeysel bakıyordu, şimdi ise daha derinlemesine bakıyor ve düşünüyor. Kapının kulpu nasıl oldu? Mekanizması nasıl? gibi sorgularda bulunuyor. Beyninin o kısmını daha aktif kullanmaya başladı. Bu durum diğer derslerine de yansıyor. Daha yaratıcı düşünmeye başladı.”

Unutmayalım ki, Ömer Hayyam, El- Cezeri, Akşemseddin, Fuat Sezgin ve daha niceleri gibi icat ve buluşları ile dünya tarihine yön veren kaşifler bu topraklardan yetişti. Bu program ile de geleceğin kaşiflerini yetiştirmek amaçlanmış ve yeni eğitim öğretim döneminde de başta lise olmak üzere ortaokul ve ilkokul seviyesindeki sınıflarda da teknoloji dersleri ve projeleri sayesinde bu amaca hizmet devam edecektir.

Facebook Google Twitter LinkedIn