Madenler Yönetim Kadrosu | Yetev ve İlim Yayma Vakfı İrfan Okulları
Harun ŞAHİN
Madenler Sorumlu Müdürü ve Lise Müdürü
harunsahin@irfanokullari.com

Serhat KARAARSLAN
Madenler Ortaokul Kademe Müdürü
serhatkaraaslan@irfanokullari.com

Adnan TÜRKER
Madenler İlkokul Kademe Müdürü
adnanturker@irfanokullari.com

Mustafa ÖZTÜRK
Yönetim Hizmetleri Müdür Yardımcısı
mustafaozturk@irfanokullari.com