Madenler Yönetim Kadrosu | İlim Yayma Vakfı İrfan Okulları
Nurettin AYAZ
Okul Müdürü

Harun ŞAHİN
Lise Eğitim Hizmetleri Müdür Yardımcısı

Serhat KARAARSLAN
İlköğretim Eğitim Hizmetleri Müdür Yardımcısı

Adnan TÜRKER
İlköğretim Eğitim Hizmetleri Müdür Yardımcısı

Mustafa ÖZTÜRK
Yönetim Hizmetleri Müdür Yardımcısı